Skyfall och översvämningar

Stora regnmängder kan leda till källaröversvämningar. Här har vi samlat information om vad du kan och bör göra för att skydda din egendom.

Förebygg översvämningar

Du som fastighetsägare kan vidta egna åtgärder som minskar risken för översvämning och eventuella skador:

Skydda dig mot källaröversvämning
Förebygg översvämningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (helsingevatten.se)
Förbered dig på översvämningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (msb.se)

Har du översvämning i källaren?

Översvämning i källaren är ibland resultatet av kraftiga regn eller stopp i avloppet. Läs om vad du kan göra om du har översvämning i källaren:

Översvämning i källaren
Översvämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (helsingevatten.se)

Dagvatten

När vattnet rinner av på marken kallas det dagvatten. Läs om hur vi tillsammans kan hantera dagvatten så att risken att vattendrag förorenas går att minimera. Du hittar också råd och vägledning om hur du kan koppla ditt dagvatten på bästa sätt:

Dagvatten
Dagvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (helsingevatten.se)

Det kommunägda bolaget Helsinge Vatten AB är ansvarig för det kommunala vatten- och avloppsnätet som ska klara att ta hand om normala regn (regn med en återkomsttid på tio år). Det ingår i vatten- och avloppsavgiften som du som fastighetsägare betalar till Helsinge Vatten AB. Om avloppsnätet inte skulle klara det kan du som fastighetsägare kräva skadestånd.

Du som fastighetsägare ska alltid ställa krav på ersättning till ditt försäkringsbolag som i sin tur tar kontakt med Helsinge Vatten.

Du som fastighetsägare har ansvar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar som orsakas av regn med en återkomsttid på över tio år, vilket även innefattar skyfall.

När det byggs nytt ser vi på Bollnäs kommun till att det är säkert ur ett klimatperspektiv. Det innebär bland annat att marken är lämplig utifrån risker för översvämning, ras, skred och erosion. Vi värderar och arbetar även för att minska risken för klimatrelaterade skador på den redan byggda staden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 augusti 2023 kl. 14.04

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: