Frågor och svar

Här hittar du dom vanligaste frågorna som till exempel gäller ansöka om förskola och placering i förskola.

Om du har ansökt om kommunal förskola senast fyra månader före behovsdatum kommer du erbjudas plats för barnet. Du får meddelande via e-post.

Har du inte fått besked senast tre veckor före ditt behovsdatum kontaktar du Utbildningskontoret.

Erbjudande om plats inom fyra månader gäller inte fristående förskolor.

När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning.

Ditt barn ska ha fyllt ett år innan inskolningen kan börja.

Du tackar ja eller nej i Skolplatsen. När du har loggat in väljer du administrera ansökan och tackar ja eller nej till platsen.

Om du har ansökt om förskola senast fyra månader före behovsdatum kommer du erbjudas plats för barnet.

Vårt mål är att ditt barn ska få plats på någon av de förskolor du önskat, men om det inte finns plats på någon av dina önskemål blir du erbjuden en plats på en förskola så nära hemmet som möjligt.

Din ansökan stängs. Vill du byta förskola gör du en ny ansökan. Regeln om erbjudande av plats inom fyra månader gäller inte då, eftersom ditt barn redan har fått plats i en förskola.

Om ditt barn inte har någon plats och du svarar nej till ett erbjudande, eller inte svarar i tid, stängs din ansökan. Du kan göra en ny ansökan när du vill.

Om ditt barn har en plats och du svarar nej till erbjudandet om byte av förskola, eller inte svarar i tid, stängs din ansökan. Barnet har då kvar sin nuvarande plats i förskolan.

Bollnäs kommun godkänner inte förskoleplats i två kommuner om ditt barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna. Ni måste fatta ett gemensamt beslut om i vilken kommun ert barn ska vara placerat.

Man har inte rätt till förskoleplats i två kommuner enligt skollagen, utan det är respektive kommun som beslutar.

Du gör en ny ansökan om byte av förskola i Skolplatsen. När det finns plats får du ett erbjudande, men då gäller inte regeln erbjudande av plats inom fyra månader eftersom ditt barn redan har en plats.

Förskolan har ett speciellt ansvar för barn som behöver särskilt stöd. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Om ditt barn har en plats i förskolan kontaktar du rektor.

Om du anser att ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd i förskola och du ännu inte har någon plats, kontakta utbildningskontoret för mer information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 maj 2024 kl. 12.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: