Lovskola

I lovskolan har elever i årskurs 8 och 9 möjlighet att plugga ikapp och höja betygen för att få behörighet till gymnasiet. Alla elever som går i den kommunala skolan i Bollnäs kommun har lovskola på Alirskolan. 

Till dig som har barn i årskurs 8 och 9

Det är rektor beslutar om vilka elever som ska bli erbjuden lovskola, men det är vårdnadshavare, tillsammans med sitt barn, som beslutar om att delta.

Lovskolan är frivillig men om man tackat ja till att delta är det obligatorisk närvaro, precis som i den vanliga skolan. Frånvaroanmälan görs i Skola24.

Erbjudande om att delta i lovskolan skickas ut under maj månad till de elever som är aktuella. Sista dagen att svara är den 1 juni.

Under lovskolan erbjuds skollunch, elevhälsa och skolskjuts utifrån gällande skolskjutsregler.

Elever som riskerar att inte komma in på ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan, det vill säga

  • elever som har avslutat årskurs 9 och som inte kommit in på ett yrkesprogram, och
  • elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att inte komma in på ett yrkesprogram efter årskurs 9.

I år äger lovskolan rum den 13—22 juni, måndag—fredag mellan kl 8.00 och 14.30. Ansvarig rektor är Lilian Varnander.

Under skoldagen får eleverna frukostmacka, lunch och mellanmål (frukt).

Vid frågor, ta kontakt med respektive skola.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2022 kl. 16.34

Sidfot