Digitala plattformar för vårdnadshavare

Inom grundskolan används Unikum, Skola24 och Skolplatsen för att exempelvis skicka meddelanden till vårdnadshavare, anmäla frånvaro, schema eller ansöka/säga upp plats för skola eller fritidshem.

Unikum används för att dokumentera verksamheten, kommunicera med dig som vårdnadshavare samt dokumentera det enskilda barnets lärande.

Grundskolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barn och ungdoms utveckling och lärande samt utvärdera hur skolan tillgodoser elevens möjligheter att utvecklas.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Använd Unikum på mobil eller surfplatta
Ladda ner appen "Unikum Familj" och logga in med din e-legitimation.

Använd Unikum via webbläsaren
Gå till Unikums hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Klicka på Bollnäs kommun och logga sedan in med din e-legitimation.

På Skola24:s e-tjänst kan du som vårdnadshavare

  • frånvaroanmäla ditt barn i grundskola och fritidshem,
  • göra ledighetsansökan,
  • registrera vistelseschema för ditt barn på fritidshem,
  • godkänna hämtare.

Skola24 finns även som en app och på den kan du som vårdnadshavare göra frånvaroanmälan. För att registrera vistelseschema måste du logga in i webbversionen av Skola24.

Inloggning sker med hjälp av bankID både i appen och i webbversionen.

Skolplatsen är Bollnäs kommuns barn- och elevregistreringssystem.

Via Skolplatsens e-tjänst ska du som vårdnadshavare

  • ansöka om skolplats eller ansöka om byte av skola,
  • ansöka om och säga upp plats på förskola,
  • ansöka om och säga upp plats på fritidshem,
  • ansöka till Kulturskolan,
  • ändra dina kontaktuppgifter.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan logga in på Skolplatsen oavsett om du använder en smart telefon, surfplatta eller dator.

För att Skolplatsens mejl- och sms-utskick ska fungera behöver du ange dina kontaktuppgifter. Det gör du när du loggat in i Skolplatsen under menyalternativen Ändra kontaktuppgifter och Inställningar.

Du kan testa din e-legitimation här: Testa e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den inte fungerar ska du kontakta din utgivare av e-legitimationen, vilket vanligtvis är din bank.

Om din e-legitimation fungerar på testsidan ovan men inte när du försöker logga in så är det troligtvis fel på själva e-tjänsten du försöker använda. Ta i så fall kontakt med skolans tekniska support.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024 kl. 15.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: