Digitala plattformar för vårdnadshavare

Inom våra grundskolor använder vi tre digitala plattformar för att hålla kontakt med dig som vårdnadshavare, anmäla frånvaro, schema eller ansöka/säga upp plats för skola eller fritidshem. Vi använder plattformarna Unikum, Skola24 och Skolplatsen.

Unikum

Unikum används för att dokumentera verksamheten, kommunicera med dig som vårdnadshavare samt dokumentera det enskilda barnets lärande. Grundskolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barn och ungdoms utveckling och lärande samt utvärdera hur skolan tillgodoser elevens möjligheter att utvecklas.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Använd Unikum på mobil eller surfplatta
Ladda ner appen "Unikum Familj" och logga in med din e-legitimation.

Använd Unikum via webbläsaren
Gå till Unikums hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Klicka på Bollnäs kommun och logga sedan in med din e-legitimation.

Skola24

Via Skola24:s e-tjänst kan du som vårdnadshavare:

  • Frånvaroanmäla ditt barn i grundskola och fritidshem
  • Göra ledighetsansökan
  • Registrera vistelseschema för ditt barn på fritidshem
  • Godkänna hämtare

Skola24 finns även som en app och via den kan du som vårdnadshavare göra frånvaroanmälan, men för att registrera vistelseschema måste du logga in i webbversionen av Skola24.

Inloggning sker med hjälp av bankID både i appen och webbversionen.

Skolplatsen

Skolplatsen är Bollnäs kommuns barn- och elevregistreringssystem.

Via Skolplatsens e-tjänst ska du som vårdnadshavare

  • Ansöka om plats - Grundskola
  • Ansöka om/säga upp plats - Förskola
  • Ansöka om/säga upp plats - Fritidshem
  • Ansöka till Kulturskolan
  • Ändra dina kontaktuppgifter till våra system

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan logga in på Skolplatsen oavsett om du använder en smart telefon, surfplatta eller dator.

För att Skolplatsens e-post- och sms-utskick ska fungera behöver du ange dina kontaktuppgifter. Du gör detta när du loggat in i Skolplatsen under menyalternativen Ändra kontaktuppgifter och Inställningar.

Problem med inloggning?

Du kan testa din e-legitimation här: Testa e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den inte fungerar så ska du kontakta din utgivare av e-legitimationen, vilket vanligtvis är din bank. Om din e-legitimation fungerar på testsidan ovan men inte när du försöker logga in så är det troligtvis fel på själva e-tjänsten som du försöker använda. Ta i så fall kontakt med skolans tekniska support.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023 kl. 09.10

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot