Förskoleklass

Förskoleklassen är en obligatorisk ettårig skolform. Det betyder att barn, som är bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år och att de har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Förskoleklass är en kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen och även väsentliga delar av det aktiva lärandet. Elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara på.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 augusti 2022 kl. 08.55

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot