Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk ettårig skolform. Det betyder att barn, som är bosatta i Sverige, har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år och att de har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Förskoleklass är en kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklass och även väsentliga delar av det aktiva lärandet. Elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara på.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024 kl. 11.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: