Moderna språk

Elever börjar läsa moderna språk i årskurs 6 och får då också sitt första betyg i ämnet. De fortsätter sedan att läsa samma språk på högstadiet.

Ett betyg i moderna språk ger så kallade meritpoäng, vilket innebär att dina bokstavsbetyg räknas om till siffror. Betyget i moderna språk läggs till i ditt meritvärde som då blir högre och som ökar dina chanser att komma in på en gymnasieutbildning.

Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma anledning viktiga om du vill studera vidare på universitetet eller högskolan, särskilt om du vill gå en utbildning som många söker till.

Inom den kommunal grundskolan kan du välja mellan följande språk (meritpoäng)

  • Franska
  • Spanska
  • Tyska

Du kan också välja (inga meritpoäng) 

  • Utökad svenska/engelska
  • Modersmål (ersätter inte frivillig modersmålsundervisning)
  • Teckenspråk (för hörande som har teckenspråk i sin närhet) 

Det krävs att minst fem elever har valt ett språk för att det ska bli en undervisningsgrupp. Detta gäller inte om man väljer modersmål och om modersmålet är ett nationellt minoritetsspråk.

Språkvalet görs under februari/mars. En länk till språkvalet skickas ut via Unikum till dig som går i årskurs 5 och till dina vårdnadshavare . Du har två veckor på dig att välja.

Om du vill byta språk, gör du det i samråd med vårdnadshavare, lärare samt studie- och yrkesvägledare, men det är rektor som beslutar. Bytet sker i regel endast vid terminsstarter.

Om du har frågor eller funderingar, går det bra att kontakta din mentor eller rektor på din skola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024 kl. 15.50

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: