Lovskola

I lovskolan har elever i årskurs 8 och 9 möjlighet att plugga ikapp och höja betygen för att få behörighet till gymnasiet. Alla elever som går i den kommunala skolan i Bollnäs kommun har lovskola på Alirskolan. 

Till dig som har barn i årskurs 8 och 9

Det är rektor beslutar om vilka elever som ska erbjudas lovskola, men det är ditt barn och du som vårdnadshavare som tillsammans beslutar om att delta.

Erbjudande om att delta i lovskolan skickas ut under maj månad till de elever som är aktuella. Sista dagen att svara är i början av juni.

Lovskolan är frivillig men om man tackat ja till att delta är det obligatorisk närvaro, precis som i den vanliga skolan. Frånvaroanmälan görs i Skola24.

Under lovskolan erbjuds skollunch, elevhälsa och skolskjuts utifrån gällande skolskjutsregler.

Elever som riskerar att inte komma in på ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan, det vill säga

  • elever som har avslutat årskurs 9 och som inte kommit in på ett yrkesprogram, och
  • elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att inte komma in på ett yrkesprogram efter årskurs 9.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 augusti 2022 kl. 14.42

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot