Lovskola

I lovskolan har elever i årskurs 8 och 9 möjlighet att plugga ikapp och höja betygen för att få behörighet till gymnasiet. Alla elever som går i den kommunala skolan i Bollnäs kommun har lovskola på Alirskolan. 

Det är rektor som beslutar om vilka elever som ska erbjudas lovskola, men det är ditt barn och du som vårdnadshavare som tillsammans beslutar om att delta.

Erbjudande om att delta i lovskolan skickas ut under maj månad till de elever som är aktuella. Sista dagen att svara är i början av juni.

Lovskolan är frivillig men om man tackat ja till att delta är det obligatorisk närvaro, precis som i den vanliga skolan. Frånvaroanmälan görs i Skola24.

Under lovskolan erbjuds skollunch, elevhälsa och skolskjuts utifrån gällande skolskjutsregler.

Elever som riskerar att inte komma in på ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan, det vill säga

  • elever som har avslutat årskurs 9 och som inte kommit in på ett yrkesprogram, och
  • elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att inte komma in på ett yrkesprogram efter årskurs 9.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 oktober 2023 kl. 10.38

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot