Lovskola

I lovskolan har elever, som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet, möjlighet att plugga ikapp och få godkända betyg.

Enligt skollagen är lovskola

"undervisning inom grundskolan som anordnas enligt denna lag under lov under en termin eller utanför terminstid och som inte är obligatorisk för elever."

Kommunen och fristående skolor är skyldiga att erbjuda elever lovskola på sommaren (obligatoriskt anordnad lovskola).

Utöver obligatoriskt anordnad lovskola finns även bestämmelser om frivilligt anordnad lovskola under pågående läsår.

Sommarskola

Det är rektor som beslutar om vilka elever som ska erbjudas lovskola, men det är ditt barn och du som vårdnadshavare som tillsammans beslutar om att delta.

Erbjudande om att delta i lovskolan skickas ut under maj månad till de elever som är aktuella. Sista dagen att svara är i början av juni.

Lovskolan är frivillig, men om man tackat ja är det obligatorisk närvaro, precis som i den vanliga skolan. Vid frånvaro görs anmälan i Skola24 som vanligt.

Elever som erbjuds lovskola

Elever som riskerar att inte komma in på ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan, det vill säga

  • elever som har avslutat årskurs 9 och som inte kommit in på ett yrkesprogram, och
  • elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att inte komma in på ett yrkesprogram efter årskurs 9.

Lovskolan på sommaren (juni månad) håller till på Alirskolan. Elever som deltar erbjuds skollunch, elevhälsa och skolskjuts utifrån gällande skolskjutsregler.

I år äger lovskolan rum den 13—25 juni, måndag—fredag mellan kl 8.00 och 14.30. Ansvarig rektor är Lilian Varnander.

Under skoldagen får eleverna frukostmacka, lunch och mellanmål (frukt).

Vid frågor, ta kontakt med rektor på din skola.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 maj 2024 kl. 11.14

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: