Avfall

Med avfall menas alla föremål eller ämnen som vi vill göra oss av med eller som vi är skyldiga att göra oss av med. Det gäller oavsett om avfallet har ekonomiskt värde eller inte.

Råd för företag som vill hantera avfall på ett hållbart sätt

Utveckla en plan för att minska avfallet som genereras och för att hantera det på ett miljövänligt sätt.

Se till att avfallet sorteras på rätt sätt och att det återvinns så mycket som möjligt.

Försök att minska mängden avfall som genereras genom att använda återanvändbara material och genom att minska onödig förpackning.

Använd produkter som är tillverkade av återvunnet material och som är miljövänliga.

Se till att personalen är medveten om företagets avfallsplan och hur man hanterar avfall på ett miljövänligt sätt.

Samarbeta med andra företag för att minska avfallsmängden och för att hitta nya sätt att hantera avfall på ett hållbart sätt.

Uppmuntra personalen att återvinna och se till att det finns tillräckligt med återvinningsstationer på arbetsplatsen.

Se till att följa alla regler och lagar som gäller för hantering av avfall.

Mer informtion om avfallshantering för dig som företagare finns på BORAB.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.02

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: