Medelstora förbränningsanläggningar

Bollnäs kommun är tillsynsmyndighet för medelstora förbränningsanläggningar enligt Miljöbalken.

Det innebär att vi som myndighet ska registrera och offentliggöra uppgifter om anläggningar, enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Nya medelstora förbränningsanläggningar kan i vissa fall överstiga 50 megawatt.

Nya förbränningsanläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) vilket innebär följande:

 • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5 MW.
 • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5 MW.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Länsstyrelsen Gävleborg är din tillsynsmyndighet registrerar du din anläggning i deras e-tjänst, som du hittar på deras webbplats:

Registrera medelstor förbränningsanläggning hos Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade inom Bollnäs kommun:

Bollnäs Energi AB

Verksamhet: Arbrå värmeverk
Organisationsnummer: 556712-5314

Bollnäs Energi AB

Hedens reservcentral
Organisationsnummer: 556712-5314

Bollnäs Energi AB

Höghammar reservcentral
Organisationsnummer: 556712-5314

Du som verksamhetsutövare ska utan onödigt dröjsmål informera miljökontoret om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanläggning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen.

Du som verksamhetsutövare ska även snarast möjligt informera miljöenheten om ett begränsningsvärde inte följs. Verksamhetsutövaren ska samtidigt kunna redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: