Brandskyddsdokumentation

När du bygger en byggnad eller ändrar i en befintlig byggnad ska du upprätta en brandskyddsdokumentation. Brandskyddsdokumentationen ska beskriva brandskyddet i den färdiga byggnaden.

Brandskyddsdokumentation innebär att du samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett datorbaserat dokument. Dokumentationens innehåll, omfattning och efterlevnad kontrolleras vid tillsyn.

Dokumentationens innehåll

Vad dokumentationen ska innehålla framgår av Boverkets byggregler. Den ska alltid upprättas vid nybyggnation och vid ändringar av verksamheten eller byggnaden som påverkar brandskyddet. Det gäller inte för komplementbyggnader under 15 kvadratmeter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 augusti 2022 kl. 11.10

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: