Brandskyddsdokumentation

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de uppförs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation. Kravet på brandskyddsdokumentation i Boverkets byggregler gäller för den färdiga byggnaden.

Brandskyddsdokumentation innebär att du samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett datorbaserat dokument. Dokumentationens innehåll, omfattning och efterlevnad kontrolleras vid tillsyn.

Dokumentationens innehåll

Vad dokumentationen ska innehålla framgår av Boverkets byggregler. Den ska alltid upprättas vid nybyggnation och vid ändringar av verksamheten eller byggnaden som påverkar brandskyddet. Det gäller inte för komplementbyggnader under 15 kvadratmeter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.47

Sidfot