Torghandel

Du är välkommen att bedriva torghandel på Bollnäs kommuns gator och torg. Vi tillhandahåller el på några av våra saluplatser till en fastslagen taxa. Saknas el där du ämnar stå kan du fråga intilliggande fastighet om du får låna eller köpa el av dem.

Torghandel får bedrivas på följande platser i kommunen

  • Stadshustorget
  • Brotorget
  • Byråkrattorget
  • Tingshustorget
  • Idatorget
  • Brogatan
  • Långgatan
  • Västra Stationsgatan.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.09

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: