Skyltning

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett detaljplanerat område.

Det finns vissa undantag från krav på bygglov:

  • En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter förutsatt att det inte placeras på, eller i anslutning till, byggnad eller område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt.
  • Skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten ska vara uppsatt i högst fyra veckor.
  • Orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter.
    En skylt inomhus.
  • Valreklam i samband med val till riksdagen landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
  • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  • Vägmärke, tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
  • Sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikordningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2022 kl. 09.20

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: