Förvärvstillstånd

Om du förvärvar en lantbruksfastighet som ligger i glesbygds-område kan du behöva ett så kallat jordförvärvstillstånd för att kunna söka lagfart. Förvärv innebär att du övertar äganderätten till något.

Hur en fastighet är taxerad framgår av fastighetstaxeringsbeviset. Har du inget sådant kan du vända dig till Skatteverket. Då måste du kunna uppge rätt fastighetsbeteckning med namn, nummer och kommun.

Vem behöver ett förvärvstillstånd?

Om du har förvärvat en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet i ett glesbygdsområde i en kommun där du är själv inte är bosatt ska du ansöka om förvärvstillstånd. Fastigheten kan ha förvärvats genom köp, byte eller gåva. Undantag gäller om du förvärvat fastigheten från dina föräldrar, far- eller morföräldrar, make eller maka.

För juridiska personer, såsom aktiebolag, krävs alltid förvärvstillstånd i glesbygd. Utanför glesbygd krävs tillstånd om en juridisk person köper av en enskild person.

Vad är ett förvärvstillstånd?

Förvärvstillstånd är ett medgivande som lämnas av länsstyrelsen att få förvärva en lantbruksfastighet i glesbygd. Om du inte har ett förvärvstillstånd i ett fall detta krävs blir köpet ogiltigt.

Ansök om förvärvstillstånd

Ansökan görs på särskild blankett som ska skickas till länsstyrelsen inom tre månader efter förvärvet. Blanketten finns att hämta på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 augusti 2022 kl. 11.44

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: