Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll görs på rätt sätt.

Med tiden blir dessa utsatta för olika angrepp såsom rost eller tillsatsämnena i oljan. För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner kontrolleras regelbundet av ett ackrediterat företag.

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Bollnäs Kommun har tillsyn över att skötsel och regler följs kring cisterner över 1 kubikmeter.

Kontroll av cistern

Det är krav på obligatorisk kontroll av cisterner med en volym på mer än 1 kubikmeter som är placerade inomhus eller utomhus ovan eller under mark. Kontrollerna ska ske med sex eller tolv års intervall beroende på om det finns korrosionsskydd eller inte.

En cisternkontroll krävs:

▪ efter tillverkning (tillverknings- och konstruktionskontroll)
▪ vid installation (installationskontroll)
▪ vid återkommande kontroll av cistern, rör och slangledningar (återkommande kontroll)
▪ när en cistern, ett rör eller en slangledning skadas, ändras, genomgår en större reparation, används under nya driftförhållanden eller flyttas.

Endast ackrediterade kontrollorgan, som har granskats och godkänts av SWEDAC, får utföra kontroller och installation. Alla ackrediterade företag finns på SWEDAC.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skicka kontrollrapporterna till Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En kopia på rapporten skickas även till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ska du installera en cistern ska du senast fyra veckor innan påbörjad installation göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Du måste även anmäla om du ska ta din cistern ur bruk och ska du skicka ett intyg om detta till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Blanketter och intyg hittar du via självservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där e-tjänster och blanketter finns.

Om du installerar en cistern större än en kubikmeter utan att skriftligen informera samhällsbyggnadsförvaltningen fyra veckor innan installation kan det innebära en miljösanktionsavgift.

Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Är det ett akut läckage eller läckage inom ett vattenskyddsområde ska du omedelbart kontakta räddningstjänsten på 112 samt Helsingevatten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.01

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: