Miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen och Bollnäs kommun delar tillsynen av de anläggningar som bedriver någon form av miljöfarlig verksamhet.

Länsstyrelsen bedriver tillsyn på företag som kräver tillstånd som exempelvis hetvattencentralen, grus- och bergtäkter och avfallsanläggningar. Vi som kommun bedriver tillsyn på anmälningspliktiga anläggningar som exempelvis mindre reningsverk, sågverk och större lantbruk.

Tillsynen bedrivs bland annat som kontroll av utsläppsdata, villkorsefterlevnad, rådgivning samt uppföljning av klagomål.

Förutom dessa finns ett stort antal anläggningar som varken kräver tillstånd eller anmälan men där tillsyn ändå ska bedrivas. Vid dessa har kommunen tillsynsansvaret.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 augusti 2022 kl. 13.55

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: