Serveringstillstånd

Om du vill servera alkohol måste du i de flesta fall ha serveringstillstånd, dessutom måste du även servera mat lagad från råvaror i lokaler som är lämpliga och säkra.

Vill du ställa upp en uteservering så krävs det ofta olika tillstånd för det. I vissa fall behöver du ett bygglov eller ett tillstånd för servering av alkohol eller mat. Dessa tillstånd söker du hos kommunen.

Gäller det utskänkningstillstånd eller mat så ska du ta kontakt med KFSHs tillståndsenhet – som handlägger dessa ärenden.

Då det gäller bygglov så ska kan du söka via vår e-tjänst om bygglov. Länk till annan webbplats.

Tillstånd ska du söka hos polismyndighetens tillståndsenhet Länk till annan webbplats. som i sin tur skickar din ansökan till kommunen för yttrande.

I vissa fall kan det krävas en längre handläggningstid så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

När du söker tillstånd för din uteservering ska du tänka på att vara noga med att beskriva hur uteserveringen ser ut med angivna mått, hur den är konstruerad, exakt placering med skalenlig karta etc.

Priser

Kommunen kommer ta ut en avgift (markhyra) för din uteservering.

Bollnäs centrum 35 kr/m2 och påbörjad kalendermånad

Övriga områden 22 kr/m2 och påbörjad kalendermånad.

Se våra priser för nyttjande av allmän platsmark. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om hur du ska söka tillstånd så är du välkommen att kontakta polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 eller skicka din synpunkt Länk till annan webbplats. till oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 april 2022 kl. 14.51

Sidfot