Serveringstillstånd

Om du vill servera alkohol måste du i de flesta fall ha serveringstillstånd, dessutom måste du även servera mat lagad från råvaror i lokaler som är lämpliga och säkra.

Vill du ställa upp en uteservering krävs det ofta olika tillstånd för det. I vissa fall behöver du ett bygglov eller ett tillstånd för servering av alkohol eller mat. Dessa tillstånd söker du hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Gäller det utskänkningstillstånd eller mat så ska du ta kontakt med tillståndsenheten på Kommunalförbundet Hälsingland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – som handlägger dessa ärenden.

Då det gäller bygglov kan du ansöka via vår e-tjänst för bygglovsansökan. Länk till annan webbplats.

Tillstånd ska du söka hos Polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som i sin tur skickar din ansökan till oss för yttrande.

I vissa fall kan det krävas en längre handläggningstid, tänk därför på att skicka in din ansökan i god tid.

När du söker tillstånd för din uteservering ska du tänka på att vara noga med att beskriva hur uteserveringen ser ut med angivna mått, hur den är konstruerad, exakt placering med skalenlig karta etcetera.

Priser

Vi tar ut en avgift (markhyra) för din uteservering. Se våra priser för nyttjande av allmän platsmark. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om hur du ska söka tillstånd är du välkommen att kontakta Polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 eller skicka din synpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 januari 2024 kl. 08.35

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: