Livsmedel

Tänker du öppna en restaurang, börja tillverka eller sälja livsmedel behöver du kolla upp vilka regler som gäller innan du startar. Det gäller oavsett om du tänker sälja i butik, hemifrån eller online.

Du behöver undersöka om det du ska göra behöver registreras eller godkännas hos en myndighet. Du behöver anmäla i god tid innan du startar. Ibland behövs även ett godkännande innan du får starta.

Här kan du läsa vad som krävs för att starta en livsmedelsverksamhet.

 • Ett livsmedelsföretag kan vara en privat eller offentlig aktör som med eller utan vinstsyfte hanterar livsmedel.
 • Det kan vara någonstans i kedjan för produktion, bearbetning eller distribution. En sysselsättning som omfattar livsmedel kan räknas som ett livsmedelsföretag även om det inte finns ett företag registrerat hos Bolagsverket.
 • En hobby utan vinstsyfte som har med livsmedel att göra kan räknas som ett livsmedelsföretag. Det är hur ofta sysselsättning med livsmedel förekommer och hur organisationen ser ut som avgör om det räknas som ett livsmedelsföretag eller inte.
 • Om livsmedel säljs eller skänks bort så behöver du undersöka om detta måste anmälas. Beredning, hantering eller förvaring för konsumtion inom det privata hushållet räknas inte som ett livsmedelsföretag.

Ibland är det svårt att veta om en anmälan behövs. Det som avgör om du måste göra en anmälan är hur ofta du hanterar livsmedel men även hur organisationen ser ut.

Om du gör vinst eller inte har ingen betydelse i bedömningen om du måste anmäla verksamheten.

En hobbyverksamhet som inte genererar vinst kan trots detta omfattas av krav på anmälan.

En privatperson som tillverkar och säljer livsmedel från sin bostad kan behöva anmäla det.

Kontakta alltid ansvarig myndighet om du är osäker och fråga om du behöver lämna in en anmälan.

En ansökan krävs om verksamheten måste ha ett godkännande.

Du ska anmäla innan du:

 • startar en ny verksamhet
 • tar över en verksamhet.

Kom ihåg att du måste anmäla på nytt om du redan är registrerad och byter företagsform och får ett nytt organisationsnummer. Då räknas det som att ett nytt företag tar över verksamheten.

Kom ihåg att du kan behöva göra en ny anmälan och bli registrerad på nytt om du byter geografisk plats på verksamheten. Detta kan vara aktuellt om du till exempel byter lokal för din verksamhet.

Kom ihåg att lämna in anmälan senast två veckor innan du startar. En anmälan måste göras innan du startar verksamheten för att undvika straffavgift. Storleken på avgiften är från 2 500 kr upp till 75 000 kr och betalas till staten.

Dricksvatten också är livsmedel. En brunn som försörjer en livsmedelsanläggning med dricksvatten som används till beredning av livsmedel eller till dryck ska registreras hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

En gemensamhetsanläggning för dricksvatten kan behöva registreras. Om en gemensamhetsanläggning levererar dricksvatten till ett livsmedelsföretag ska anläggningen alltid registreras. Producenter och leverantörer av dricksvatten ska registreras hos kommunen.

Information om regler som gäller för små dricksvattenanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beroende på typ av verksamhet kan det vara oss på kommunen eller Livsmedelsverket du ska vända dig till. Ibland ska en anmälan lämnas in till Länsstyrelsen.

Undersök alltid vad som gäller för din verksamhet innan du startar. Du är ansvarig för att ta reda på vad som gäller.

Kom ihåg att du kan behöva söka bygglov eller andra typer av tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du tänker bedriva. Se listan över de myndigheter du kan behöva kontakta. Observera att listan med kontakter kanske inte är fullständig för din verksamhet.
Kontakter för nya livsmedelsverksamheter Pdf, 334.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Du får starta tidigast två veckor efter att du lämnat in anmälan. Får du registreringen inom dessa två veckor kan du starta tidigare i och med att du blivit registrerad.

En avgift tas ut för registreringen. Se avgifter och taxor för exakt kostnad. Du kan även se kostnaden i e-tjänsten när du gör din ansökan.

När anläggningen kontrolleras kommer du att behöva betala en kontrollavgift. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för uppgift om kontrollavgiftens storlek.

Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om lagar, regler och vad du behöver tänka på. Där finns även information om olika branschriktlinjer.

Du måste anmäla till samhällsbyggnadsförvaltningen om du gör större förändringar i en redan registrerad anläggning. Här är exempel på förändringar som du kan behöva anmäla:

 • bygger om
 • ändrar utbudet
 • ändrar på tillverkningen
 • ökning eller minskning i producerad volym
 • utökar med en mobil anläggning
 • börjar med ny hantering som påverkar kraven på verksamheten
 • börjar med en ny inriktning som påverkar kraven på verksamheten

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du är du osäker om en förändring måste anmälas.

Miljö- och byggnämnden är ansvarig för att företag som hanterar livsmedel kontrolleras. Kontrollerna utförs av inspektörer som arbetar på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Inspektörerna kontrollerar att företag följer lagen och har rutiner för att maten ska vara säker. Inspektörerna kontrollerar även att företagen ger kunden den information om livsmedel som de har rätt att få och att informationen inte lurar kunden.

Företagen besöks ofta utan förvarning men ibland förbokas besök. Förbokade besök genomförs endast om det är nödvändigt och motiverat.

De företag som producerar stor volym och har höga risker i verksamheten besöks oftare jämfört med små företag med låga risker.

Vissa företag får ett eller flera besök varje år medan andra företag kan få besök exempelvis vartannat eller vart tredje år.

Om brister hittas utreds vem som har ansvaret, orsaken och omfattningen. Om det behövs för att brister ska åtgärdas kan nämnden fatta tvingande beslut.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024 kl. 10.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: