Köldmedier

Köldmedier är ämnen som används i luftkonditioneringar, kylar, frysar och värmepumpar för att ta upp och avge värmeenergi. Här hittar du informatiom om regler, rapporter, ansökningar och skrotningsintyg.

HFC är inte skadligt för ozonskiktet och används därför som ersättningsmedel för ämnen (CFC och HCFC) som förstör ozonskiktet.

Verksamheter som installerar, konverterar eller skrotar utrustning ska informera samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras i god tid innan du låter installera utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Installationen ska ske av en person som har certifiering för kyl- och värmeutrustning. Vid skotning ska skrotningsintyg skickas in till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska läckagekontrollen skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31 mars året efter. Läckagekontrollen ska ske av en person som har certifiering för kyl- och värmeutrustning.

Mängden koldioxidekvivalenter – Hur ofta ska anläggningen läckagekontrolleras?

5 ton CO2e eller mer - 1 gång på 12 månader

50 ton CO2e eller mer - 1 gång på 6 månader

500 ton CO2e eller mer - 1 gång på 3 månader

Nyinstallation av utrustning får inte innehålla R404A eller R507A eftersom dessa har GWP över 2500.

Påfyllningsförbud: Det är förbjudet att fylla på kyl- och frysutrustning med nytt köldmedium där anläggningens koldioxidekvivalenter överstiger 40 ton.

CFC förbud: CFC får inte installeras, användas eller fyllas på efter 2000. Exempel på F-gas med CFC är R12 och R502.

HCFC förbud: aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC får inte användas efter den 31 december 2014. Exempel på F-gas med HCFC är R22.

Om du inte följer kraven kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

När du skrotar en anläggning eller utrusning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska undertecknas av dig och skickas in till samhällsbyggnadsförvaltningen. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Den lagstiftning en verksamhet bör känna till är främst förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser). Du kan hitta information om f-gas på webbplatsen alltomfgas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.33

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: