Korttidsboende

Korttidsboende/korttidsvistelse innebär att du vistas på ett vård- och omsorgsboende under en kortare period. På boendet finns det personal dygnet runt. I Bollnäs kommun finns platser för korttidsboende och återkommande korttidsvistelse på Ängslunda i Arbrå.

Olika orsaker till att vistas på korttidsboende

Det kan finnas olika orsaker till en vistelse på korttidsboende:

  • När du har ett tillfälligt ökat omvårdnadsbehov och inte kan klara dig hemma med hjälp av hemtjänst till exempel efter en sjukhusvistelse.
  • När du som vårdar en närstående i hemmet under en period behöver avlösning. Då kan din närstående bo på ett korttidsboende en begränsad tid.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om korttidsboende genom att fylla i och skicka in din skriftliga ansökan. Det går också bra att kontakta en biståndshandläggare direkt via telefon. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Ansökan skickas till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs

Vad kostar det?

Kostnaden för korttidsvistelse är 244 kr per dygn. Kostnaden är uppdelad i två delar; 172 kr för kosten och 72 kr för omvårdnaden

Relaterad information

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot