Särskilt boende (äldreboende)

Ett särskilt boende för äldre är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet.

Särskilt boende innebär en bostad i ett gruppboende bemannat med personal dygnet runt. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå ingår. Du har ett eget kontrakt på din lägenhet och tillgång till gemensamhetsutrymmen.

Inom Bollnäs äldreomsorg finns två olika former av särskilt boende: boende för personer med demenssjukdom och boende för äldre med funktionsnedsättning.

För att beviljas särskilt boende krävs i normalfallet att någon eller några av nedanstående behov är uppfyllda:

 • Du klarar inte vardagen i ordinärt boende trots omfattande omvårdnads- och tillsynsinsatser samt trygghetstelefon som prövats och bedömts som otillräckligt
 • Där hjälpbehovet är omfattande inom flera livsområden och bedöms varaktiga kan behovet i normalfallet bäst tillgodoses i särskilt boende
 • Din situation utlöser sådan oro och ångest att skälig levnadsnivå inte kan uppnås i ordinärt boende.

Du ansöker om särskilt boende genom att fylla i och skicka in din skriftliga ansökan. Det går också bra att kontakta en biståndshandläggare direkt via telefon. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Här nedan hittar du information om du tillhör Team inre eller Team yttre, ta sedan rätt kontakt utifrån ditt födelsedatum.

Ansökan skickas till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs

Adresserna innanför dessa gränser hör till Team inre medan Team yttre handlägger alla adresser utanför.

Mot Ren

Växbovägen fram till Renövägen. Söderhamnsvägen fram till infarten till Rehnstedska (vänster), samt fram till Vevlingevägen (höger).

Mot Kilafors

Vänster; innan vik. Höger; Södrakilaforsvägen och alla avstickare.

Mot Hällbo

Sunnerstavägen ner på vänster. Stagårdsvägen höger.

Mot Freluga

Korsningen Frelugavägen/Stagårdsvägen.

Mot Edsbyn

Höger; Sjukhusvägen, alla avstickare utom Eriksnäsbovägen (Flygvägen, Snickerivägen etc.). Vänster; Frelugavägen vid Sävstaås. Heden, Brånan och Nylandet.

Mot Björktjära

Bollevägen fram till Davidsgårdsvägen. Alla villaområden fram till rondellen Bornvägen samt ”griskurvan” efter Framnäsvägen.

På varje enhet finns en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården och som tillsammans med dig eller din närstående planerar vården. Vi arbetar aktivt med att minimera risker för fall, undernäring och trycksår. Vi erbjuder palliativ vård i det egna hemmet. Det finns sjuksköterska tillgänglig i kommunen dygnet runt för att ge t.ex. smärtlindring och göra akuta bedömningar, samt ge råd och stöd till dig, omvårdnadspersonalen och närstående.

Kostnaden ingår i omvårdnaden på boendet.

Läkare kommer till boendet en planerad tid varje vecka och kan vid behov göra hembesök. Årligen görs en genomgång av de läkemedel som du har.

Våra särskilda boenden

Kontakt

 • Biståndshandläggning

  bistandshandlaggarenheten@bollnas.se

  Telefontider

  08.00-09.30 måndag, onsdag och fredag

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Socialförvaltningen
  821 80 Bollnäs

 • Team inre eller Team yttre

  Biståndshandläggarna som handlägger ärenden arbetar i två team som avser Bollnäs yttre och inre områden.


  Information om vilket team du tillhör hittar du högre upp på sidan.

  Övrig information

  Telefonnummer här nedan till handläggare, fördelat på Team inre, Team yttre och födelsedatum.

 • Team inre född dag 1-7

  0278-255 54
 • Team inre född dag 8-15

  0278-250 13
 • Team inre född dag 16-23

  0278-250 42
 • Team inre född dag 24-31

  0278-252 91
 • Team yttre född dag 1-10

  0278-256 26
 • Team yttre född dag 11-20

  0278-256 24
 • Team yttre född dag 21-31

  0278-256 91

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024 kl. 12.46

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: