Hjälpmedel

Om du behöver hjälp i din vardag kan du ansöka om hjälpmedel. Det finns en mängd olika hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Vanliga hjälpmedel är till exempel:

  • rullstol
  • rullator
  • hörapparat
  • sittkudde
  • förhöjning till stol

Hur får jag ett hjälpmedel?

Om du behöver ett hjälpmedel ska du vända dig till en arbetsterapeut eller en sjukgymnast/fysioterapeut som har rätt att förskriva hjälpmedel - en så kallad förskrivare. Förskrivaren bedömer dina behov, provar ut, anpassar och väljer ett för dig lämpligt hjälpmedel. Vid bedömningen utgår förskrivaren från den miljö där du ska använda hjälpmedlet.
De hjälpmedel som förskrivs är enbart ett lån. Därför måste du lämna tillbaka hjälpmedlet när du inte längre har behov av det.

Vart ska jag vända mig?

Om du bor hemma

Bor du hemma ska du vända dig till din hälsocentral för bedömning om vilka åtgärder eller hjälpmedel som är lämpliga för dig.

Om du bor hemma men har hemsjukvård

Bor du hemma och är inskriven i kommunens hemsjukvård är det arbetsterapeuter eller fysioterapeuter inom hemsjukvården som ansvarar för bedömning av dina behov av hjälpmedel.

Ren
Arbetsterapeut 0278-251 66
Fysioterapeut 0278-257 72

Kvarnvägen 2, Ljungheden
Arbetsterapeut 0278-269 48
Fysioterapeut 0278-269 47

Kvarnvägen 4, Rensgjö /Växbo, Bollnäs Väster
Arbetsterapeut 0278-251 66
Fysioterapeut 0278-269 47

Gärdet, Brånan, Björktjära, Framnäs, Röste, Lottefors
Arbetsterapeut 0278-250 50
Fysioterapeut 0278-269 46

Granberg, Sävsberg, Centrum
Arbetsterapeut 0278-268 55
Fysioterapeut 0278-269 46

Arbrå
Arbetsterapeut 0278-268 95
Arbetsterapeut 0278-250 74
Fysioterapeut 0278-268 74

Kilafors
Arbetsterapeut 0278-269 92
Fysioterapeut 0278-269 34

Om du bor i något av kommunens särskilda boenden

Bor du i ett av kommunens särskilda boenden för äldre ska du vända dig till respektive omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan förmedlar kontakt till de arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter som är knutna till respektive boende för bedömning av dina behov av hjälpmedel.

För dig som går på dagverksamhet eller har beviljats korttidsvistelse

För dig som går på dagverksamhet eller har beviljats korttidsvistelse/återkommande korttidsvistelse är grundprincipen att du tar med din rullstol, lyftsele och gånghjälpmedel från ditt hem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 mars 2022 kl. 15.57

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: