Välfärdsteknik

Vi arbetar aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för dig som behöver hjälp i din vardag, anhöriga och personal.

Välfärdsteknik - en digitaliserad omvårdnad

Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla självständigheten, aktiviteten och tryggheten för dig med funktionsnedsättning. Det kan även ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Läs mer om tekniken som finns att tillgå.

Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Via din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka insatser som planerats, utförts och eventuellt har avböjts samt vem som är din närståendes kontaktman.

Vänder sig till:
Närstående till brukare med hemtjänst och/eller boendestöd.

Kriterier:
Medgivande från brukaren, du ska inneha Bank-id, mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Kostnad:
Ingen.

Ansök om Närståendetjänsten via vår e-tjänst.
Närståendetjänsten - E-tjänst Länk till annan webbplats.

Med hjälp av en duschrobot kan du som är rörelsehindrad och i behov av hjälp av personal för att duscha, göra det själv med hjälp av roboten.

Vänder sig till:
Dig som bor hemma men inte längre klarar att sköta din personliga hygien på egen hand.

Kriterier:
Utrymme i anslutning till vatten och avlopp för montering av duschrobot, 90x90cm.

Kostnad:
Eventuell installationskostnad.

För mer information kontakta verksamhetsutvecklare Ingela Hedblom, telefon: 0278-269 81 eller Malin Zetterström, telefon: 0278-257 79.

Med digital tillsyn får man sova ostört och ändå känna en trygghet i att någon tittar till mig. Vid tillsynen används en kamera som fungerar i fullständigt mörker och placeras på lämplig plats i bostaden. Vid en tidpunkt som man kommit överens om kopplar behörig personal upp sig mot kameran och gör tillsynen. Kameran ger en ögonblicksbild och har ingen ljudupptagning. Är man beviljad insatsen tillsyn så sker det i första hand via kamera.

Vänder sig till:
Dig som bor i ordinärt eller särskilt boende.

Kriterier:
Beviljad insats “tillsyn”.

Kostnad:
Ingen kostnad för utrustningen.
Kostnad för utförd tid i ordinärt boende.

För mer information kontakta biståndshandläggare eller kontaktman.

Med en läkemedelsrobot blir du mera självständig, patientsäkerheten ökar och behovet av rutinmässiga läkemedels-relaterade besök minskar. Dosförpackat läkemedel placeras i roboten som sedan talar om för dig när det är dags att ta dina läkemedel.

Vänder sig till:
Dig med minnesproblematik som vill vara självständig och sköta medicineringen själv, men är i behov av stöd.

Kriterier:
Inskriven i hemsjukvården och har läkemedel i dos-förpackning.

Kostnad:
Ingen.

För mer information kontakta verksamhetsutvecklare Ingela Hedblom, telefon: 0278-269 81 eller Malin Zetterström, telefon: 0278-257 79.

Medicinskåp som öppnas via mobiltelefon. Endast behörig personal kan öppna medicinskåpet, samtidigt registreras vem som öppnat och vilken tidpunkt. Detta ger en säker medicinhantering.

Vänder sig till:
Dig som bor hemma men inte klarar medicineringen själv.

Kriterier:
Inskriven i hemsjukvården.

Kostnad:
Nej.

Kontakta ansvarig enhetschef eller ansvarig sjuksköterska för mer information.

Tena Identifi är ett system som under 72 timmar registrerar en individs urinläckage. Informationen omvandlas till en rapport som ger fördjupad kunskap om individuella läckagemönster och urinmängder.
Detta ger en bättre anpassning/användning av kontinensskydd.

Vänder sig till:
Dig som har behov av inkontinenshjälpmedel

Kriterier:
Inskriven i hemsjukvården eller bor i särskilt boende.

Kostnad:
Ingen.

Kontakt:
Ansvarig sjuksköterska.

Sängsensor är en digital resurs som sköter viss tillsyn och därmed frigör tid för personalen att användas till mer kvalificerad omsorg.

En liten dosa(sensor) placeras i din säng. Sensorn känner av puls, andning och aktivitet. Under dygnets alla timmar registreras tid i sängen eller när du lämnat sängen.

Sängsensor är mycket enkel att använda och ger oss en tydlig bild över din sömn och aktivitetsmönster, ex hur många timmar per dygn som tillbringas i sängen. om du sover lugnt eller är orolig. Underlaget gör att vi kan anpassa omvårdnaden individuellt utifrån dina behov såsom bedömning /uppföljning av ex medicinering/medicinändringar,
anpassa tiden för besök från hemtjänst/nattpatrull .

Personalen kan via en app i mobilen se vilka brukare som ligger i sängen och därmed kan få sova ostört och istället fokusera på de brukare som oroliga och kanske lämnat sängen, och är i behov av hjälp och stöd.

Vänder sig till:
Dig som har svårt att uttrycka sig om sina sömnvanor, för att bättre kunna anpassa eventuella åtgärder.

Kriterier:
Har hemtjänst eller bor i särskilt boende.

Kostnad:
Ingen.

Kontakta ansvarig enhetschef eller kontaktman för mer information.

Trygghetstelefon i bostaden ökar din möjlighet att bo kvar i relativ trygghet då det ger möjlighet att snabbt komma i kontakt med kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt. Trygghetstelefonen är avsedd att användas i brådskande situationer när andra sätt att erhålla hjälp ej är möjliga. Ersätter inte SOS 112.

Vänder sig till:
Dig som bor hemma och som vill känna trygghet att påkalla hjälp om något oförutsett skulle hända dig

Kriterier:
Beviljad insats “Trygghetstelefon”.

Kostnad:
Fast månadskostnad, installationskostnad samt kostnad i samband med utryckning

Ansök om Trygghetstelefon via vår e-tjänst.
Trygghetstelefon - E-tjänst Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.21

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: