Familjehem

Alla barn och unga kan inte bo hemma med sina föräldrar. Det kan vara av olika anledningar. Om ett barn far illa i det egna hemmet kan barnet få bo med en familj som har möjlighet att ta emot en extra familjemedlem, det kallas familjehem.

Hur blir man familjehem?

Intresserade familjer kan via e-tjänsten Familjehem Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. göra en intresseanmälan. I e-tjänsten kan ni också göra ett självtest för att se om ett uppdrag skulle vara något för er.

För att bli ett familjehem görs sedan utredning som innehåller hembesök, intervjuer, referenstagning och registeruppgifter från bland annat polis och socialtjänst.

Att vara familjehem

Ett familjehem är ett hem som utretts och godkänts av socialnämnden. Familjehemmet ges utbildning och handledning för att kunna utföra sitt uppdrag. Samarbetet med barnets ursprungsfamilj och andra för barnet viktiga personer samt handläggare hos kommunen är viktigt.

Barnet ska tas emot så hen blir en naturlig del av familjen, med trygghet, omsorg och respekt. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar. Det kan både vara kortare perioder eller under hela uppväxten.

Du/ni får ersättning för uppdraget som familjehem. Arvodet består av två delar:

  • En omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat, boende och andra utgifter.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det arbete familjehemmet genomför.

Ersättningens storlek varierar utifrån barnets ålder samt hur omfattande arbetsinsatsen är. I Bollnäs kommun följs Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer beträffande ersättning.

Vi söker fler familjehem

Vi söker trygga och stabila familjer som har tid och plats över för ett barn eller ungdom. Tidigare erfarenheter av familjehems- eller kontaktfamiljsuppdrag eller barn med särskilda behov är ett plus.

Just nu är vi i stort behov av att rekrytera jourfamiljer, för barn och unga 0–20 år, som kan ta emot kortare placeringar vid akuta behov.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2023 kl. 16.36

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: