Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du regelbundet emot ett eller flera barn i ditt hem. Hur ofta och hur länge barnet bor hos dig beror på barnets behov, vanligtvis rör det sig om en del helger och lov.

Anledningarna till varför ett barn behöver en extrafamilj med stabila och trygga vuxna kan vara många. Ibland är det barnet som kan behöva stöd, trygghet och få komma till en ny miljö, det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar.

Hur blir man kontaktfamilj?

Intresserade familjer är välkommen att kontakta socialsekreterare vid barn- och ungdomsenheten via telefon 0278-251 90 för mer information eller maila till barnochungdomsenheten@bollnas.se.

Att vara kontaktfamilj

Uppdraget handlar om att finnas där och ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov. Det kan ingå att hjälpa till med läxläsning, hitta en fritidssysselsättning, utöka barnets nätverk, skapa rutiner och/eller bryta en negativ utveckling. Det är viktigt att du lyssnar till barnets synpunkter och önskemål. Det ingår också att ha kontakt och samarbeta med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2023 kl. 16.35

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot