Hemhjälp, hemtjänst funktionsnedsättning

Om du behöver stöd för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du ansöka om hemtjänst.

Vad kan hemtjänsten hjälpa till med?

Hemtjänsten kan ge stöd och hjälp inom olika områden, till exempel:

 • personlig omvårdnad, till exempel hjälp med dusch
 • skötsel av hemmet, till exempel städa eller tvätta
 • inköp och ärenden
 • måltider
 • ledsagning till vårdcentral, läkare, tandläkare och liknande.

Du kan också komplettera hemtjänsten med andra tjänster i hemmet som exempelvis:

Du ansöker om hemtjänst genom att fylla i och skicka in din skriftliga ansökan. Det går också bra att kontakta en biståndshandläggare direkt via telefon. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Här nedan hittar du information om du tillhör Team inre eller Team yttre, ta sedan rätt kontakt utifrån ditt födelsedatum.

Ansökan skickas till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs

Biståndshandläggarna som handlägger ärenden arbetar i två team som avser Bollnäs yttre och inre områden.

Adresserna innanför dessa gränser hör till Team inre medan Team yttre handlägger alla adresser utanför.

Mot Ren

Växbovägen fram till Renövägen. Söderhamnsvägen fram till infarten till Rehnstedska (vänster), samt fram till Vevlingevägen (höger).

Mot Kilafors

Vänster; innan vik. Höger; Södrakilaforsvägen och alla avstickare.

Mot Hällbo

Sunnerstavägen ner på vänster. Stagårdsvägen höger.

Mot Freluga

Korsningen Frelugavägen/Stagårdsvägen.

Mot Edsbyn

Höger; Sjukhusvägen, alla avstickare utom Eriksnäsbovägen (Flygvägen, Snickerivägen etc.). Vänster; Frelugavägen vid Sävstaås. Heden, Brånan och Nylandet.

Mot Björktjära

Bollevägen fram till Davidsgårdsvägen. Alla villaområden fram till rondellen Bornvägen samt ”griskurvan” efter Framnäsvägen.

När du har fått ett beslut om hemtjänst kan du välja den utförare du vill ha.

Du kan välja mellan kommunen och de utförare som kommunen godkänt. Det är möjligt att ha olika utförare för omvårdnads- och serviceinsatser eller välja samma utförare för allt.

Du kan när som helst byta utförare om du inte är nöjd. Om du vill fortsätta att använda kommunens hemtjänst behöver du inte göra något nytt val.

Hemtjänst och larmmottagning nattetid utförs alltid av kommunen.

Bollnäs kommun

Kommun/företagsnamn: Bollnäs kommun
Adress: Bollnäs Kommun, 821 80 Bollnäs
Besöksadress: Stadshustorget 2
Telefon: 0278-252 64
Hemsida: www.bollnas.se
E-post: social.forv@bollnas.se
Kundkontakt: Verksamhetschef Annelie Lindqvist
Lokalkontor: Bollnäs Hemtjänst - Nyhedsbacken/Långgatan 5, Hällagården- Kilafors,
Ängslunda - Arbrå, Ringshög- Rengsjö
Geografiska områden: Hela Bollnäs kommun
Tjänster: Omvårdnad och service i det egna hemmet.
Personal och kompetens: Vår personal har undersköterske kompetens eller likvärdig utbildning /erfarenhet.
Språk: Vi försöker tillgodose olika språk om behov finns.
Verksamhetens mål: Äldreomsorgens brukare ska uppleva trygghet och vår verksamhet ska präglas av hög kvalitet. Vi jobbar för att du ska känna dig delaktig och ha inflytande i din vardag.
Hur vi uppnår våra mål:

 • Vi uppnår våra mål genom att utveckla kontaktmannaskapet.
 • Vi arbetar för att tillgodose brukares behov och önskemål i genomförandeplan.
 • Vi har en gemensam värdegrund i hemtjänsten.

När du fått ett beslut om hemtjänst kommer du att erbjudas en kontaktman i hemtjänstgruppen.

Din kontaktman har ett särskilt ansvar för att hemtjänsten hos dig fungerar på ett bra sätt.

Din kontaktman och du gör tillsammans en genomförandeplan som formulerar hur du vill att hjälpen skall fungera.

Dina egna synpunkter och önskemål är mycket värdefulla för att vi ska kunna erbjuda en god hemtjänst.

Hemtjänsten är avgiftsbelagd. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket stöd eller service du behöver. Du betalar en timtaxa utifrån den faktiskt utförda tiden, för närvarande är timtaxan 241 kronor per timme.

Det högsta belopp som kan tas ut för hemtjänst är enligt gällande regler 2170 kr/månad. Det är den så kallade maxtaxan.

Har du frågor avgiften?

Kontakta våra avgiftshandläggare på telefonnummer 0278-252 77 eller 0278-252 78

Relaterad information

Kontakt

 • Biståndshandläggning

  bistandshandlaggarenheten@bollnas.se

  Telefontider

  08.00-09.30 måndag, onsdag och fredag

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Socialförvaltningen
  821 80 Bollnäs

 • Team inre eller Team yttre

  Biståndshandläggarna som handlägger ärenden arbetar i två team som avser Bollnäs yttre och inre områden.


  Information om vilket team du tillhör hittar du högre upp på sidan.

  Övrig information

  Telefonnummer här nedan till handläggare, fördelat på Team inre, Team yttre och födelsedatum.

 • Team inre född dag 1-7

  0278-255 54
 • Team inre född dag 8-15

  0278-250 13
 • Team inre född dag 16-23

  0278-250 42
 • Team inre född dag 24-31

  0278-252 91
 • Team yttre född dag 1-10

  0278-256 26
 • Team yttre född dag 11-20

  0278-256 24
 • Team yttre född dag 21-31

  0278-256 91

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022 kl. 14.56

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: