Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en insats för dig som är förälder eller anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Insatsen innebär att du kan få möjlighet till avlösning i hemmet, för att kunna handla, träna eller göra andra saker.

Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats eller vid tillfälliga behov. Avlösarservice är kostnadsfritt.

Om du vill ansöka om avlösarservice kontakta biståndshandläggare.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2022 kl. 14.39

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot