Personlig assistent

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av Lagen om stöd och service (LSS).

Det gör du om du tillhör en av följande grupper enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS):

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Du kan få assistansersättning om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver personlig assistans med dina grundläggande behov. Det gäller både vuxna och barn.

Personlig assistans med de grundläggande behoven kan innebära hjälp med:

  • andning
  • personlig hygien
  • intagande av måltider
  • kommunikation med andra
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person.

Mindre än 20 timmar

Om de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar/vecka, vänder du dig till kommunens biståndshandläggare.

20 timmar eller mer

Om de grundläggande behoven uppgår till 20 timmar/vecka eller mer, ska ansökan göras hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insatser för andra personliga behov om inte behoven tillgodoses på annat sätt.

Du måste söka personlig assistans innan du fyller 65 år. Har du beviljats ersättningen dessförinnan fortsätter du att få den även efter att du fyllt 65.

Kontakta en läkare för att få ett utlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.

Om din ordinarie assistent varit sjuk har du rätt till ersättning från kommunen. Har du anlitat en annan assistent som vikarie kan du ansöka om ersättning för de extra kostnader du haft. Ersättningen beräknas enligt sjuklönelagen.

Du kan även ansöka om ersättning när din ordinarie assistent är frånvarande på grund av vård av barn, havandeskap eller föräldraledighet. För att få ersättning ska du ha anlitat en annan assistent som vikarie.

Ansökan skickas till:
Bollnäs Kommun
Socialförvaltningen
Funktionsstöd
Carina Persson
821 80 Bollnäs

Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullmakt för ansökan om ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Har du frågor angående sjuklön?
Kontakta ansvarig handläggare
Carina Persson på telefon: 0278-257 96 eller via e-post: carina.persson@bollnas.se

Funktionsstöd i Bollnäs kommun deltar årligen i den nationella brukarundersökningen som samordnas av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Undersökningen genomförs i hela landet under september /oktober och du som har stöd/insatser av Funktionsstöd erbjuds svara på en enkät om vad du tycker om stödet/insatsen.

Ingen kommer att veta vad just du har svarat.

Svaren är viktiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra kontakten och stödet till dig.

Resultat brukarundersökning 2023 Personlig assistans (PDF). Pdf, 306.2 kB.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 maj 2024 kl. 14.47

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: