Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som förälder kan ansöka om korttidstillsyn om du har en skolungdom över 12 år som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan vara ensam hemma.

Vad är korttidstillsyn?

Korttidstillsyn innebär att ditt barn får ta del av fritidsverksamhet före och efter skoldagen. Ditt barn kan även få ta del av fritidsverksamhet under sina skollov. Bollnäs kommuns korttidshem/fritidshem ligger på Höghammarvägen.

Hur ansöker jag?

Kontakta biståndshandläggarenheten för att ansöka om korttidsvistelse.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2022 kl. 08.56

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: