Förskola

Förskolebarn som sitter på sprakcyklar

Förskolan är till för barn mellan 1 och 5 år och är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola och barn kan därför börja i förskolan vid olika åldrar samt delta under olika lång tid.

Förskolans uppdrag är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Förskolan är en plats för möten och social gemenskap inför fortsatt utbildning och skolgång.

I Bollnäs kommun finns både kommunala och fristående förskolor samt Öppna förskolan.

Förskolan är frivillig. Det innebär att inga barn måste gå i förskola, men att alla barn får börja förskola från att de är ett år om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig med ett yngre syskon till barnet.

Vårdnadshavare kan välja att låta sina barn gå i en kommunal förskola eller i en fristående förskola, men samma regler gäller.

Kostnadsfri allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år

Kostnadsfri allmän förskola är en del av förskolans verksamhet och erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Kostnadsfri allmän förskola pågår under perioden 1 september till 31 maj och det finns två alternativ att välja på:

 • 3 timmar per dag/5 dagar i veckan (måndag-fredag)
 • 5 timmar per dag/3 dagar i veckan (tisdag, onsdag och torsdag)

Tid utöver 15 timmar per vecka debiteras enligt reducerad taxa för barn mellan tre och fem år under samma tidsperiod.

Kontakt

 • Administratör för förskolan

  utbildningskontoret@bollnas.se 0278-256 80

  Telefontider

  Måndag 8.00-9.00

  Tisdag 8.00-9.00

  Torsdag 8.00-9.00

  Fredag 8.00-9.00

  Övrig information

  Frågor gällande förskoleplaceringar, fakturafrågor förskola och fritids, avgiftstaxa och ansökningar till förskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juni 2024 kl. 11.50

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: