Hemhjälp, hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du ansöka om hemtjänst.

Vad kan hemtjänsten hjälpa till med?

Hemtjänsten kan ge stöd och hjälp inom olika områden, till exempel:

 • personlig omvårdnad, till exempel hjälp med dusch
 • skötsel av hemmet, till exempel städa eller tvätta
 • inköp och ärenden
 • måltider
 • ledsagning till vårdcentral, läkare, tandläkare och liknande.

Du kan också komplettera hemtjänsten med andra tjänster i hemmet som exempelvis:

 • trygghetslarm
 • dagverksamhet

Du ansöker om hemtjänst genom att fylla i och skicka in din skriftliga ansökan. Det går också bra att kontakta en biståndshandläggare direkt via telefon. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Här nedan hittar du information om du tillhör Team inre eller Team yttre, ta sedan rätt kontakt utifrån ditt födelsedatum.

Ansökan skickas till:
Bollnäs kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs

Adresserna innanför dessa gränser hör till Team inre medan Team yttre handlägger alla adresser utanför.

Mot Ren

Växbovägen fram till Renövägen. Söderhamnsvägen fram till infarten till Rehnstedska (vänster), samt fram till Vevlingevägen (höger).

Mot Kilafors

Vänster; innan vik. Höger; Södrakilaforsvägen och alla avstickare.

Mot Hällbo

Sunnerstavägen ner på vänster. Stagårdsvägen höger.

Mot Freluga

Korsningen Frelugavägen/Stagårdsvägen.

Mot Edsbyn

Höger; Sjukhusvägen, alla avstickare utom Eriksnäsbovägen (Flygvägen, Snickerivägen etc.). Vänster; Frelugavägen vid Sävstaås. Heden, Brånan och Nylandet.

Mot Björktjära

Bollevägen fram till Davidsgårdsvägen. Alla villaområden fram till rondellen Bornvägen samt ”griskurvan” efter Framnäsvägen.

När du har fått ett beslut om hemtjänst kan du välja den utförare du vill ha.

Du kan välja mellan kommunen och de utförare som kommunen godkänt. Det är möjligt att ha olika utförare för omvårdnads- och serviceinsatser eller välja samma utförare för allt. Du kan när som helst byta utförare om du inte är nöjd. Om du vill fortsätta att använda kommunens hemtjänst behöver du inte göra något nytt val.

Hemtjänst och larmmottagning nattetid utförs alltid av kommunen.

Bollnäs kommun

Kommun/företagsnamn: Bollnäs kommun
Adress: Bollnäs Kommun, 821 80 Bollnäs
Besöksadress: Stadshustorget 2
Telefon: 0278-252 64
Hemsida: www.bollnas.se
E-post: social.forv@bollnas.se
Kundkontakt: Verksamhetschef Annelie Lindqvist
Lokalkontor: Bollnäs Hemtjänst - Nyhedsbacken/Långgatan 5, Hällagården- Kilafors,
Ängslunda - Arbrå,
Ringshög- Rengsjö.
Geografiska områden: Hela Bollnäs kommun
Tjänster: Omvårdnad och service i det egna hemmet.
Personal och kompetens: Vår personal har undersköterskekompetens eller likvärdig utbildning /erfarenhet.
Språk: Vi försöker tillgodose olika språk om behov finns.
Verksamhetens mål: Äldreomsorgens brukare ska uppleva trygghet och vår verksamhet ska präglas av hög kvalitet. Vi jobbar för att du ska känna dig delaktig och ha inflytande i din vardag.
Hur vi uppnår våra mål:

 • Vi uppnår våra mål genom att utveckla kontaktmannaskapet.
 • Vi arbetar för att tillgodose brukares behov och önskemål i genomförandeplan.
 • Vi har en gemensam värdegrund i hemtjänsten.

Abonos Omsorg AB

Kommun/företagsnamn: Abonos Omsorg AB
Adress: Mäster Simons väg 26, 170 66 Solna
Besöksadress: Gamla Järnvägsgatan 6, Bollnäs
Telefon: 073-721 90 45, 073-334 89 99
Hemsida: abonosomsorg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-post: fariba@abonosomsorg.se
Kundkontakt: Verksamhetschef Fariba Javani, biträdande verksamhetschef Morteza Nabi
Lokalkontor: Gamla Järnvägsgatan 6, Bollnäs
Geografiska områden: Bollnäs och Kilafors
Tjänster: Bra bemötande, personalkontinuitet och önskemåltider är livskvalité i vardagen för den äldre. Dina önskemål och behov är alltid i fokus. För oss ingenting är omöjligt. Det förtroende du gett oss vill vi på bästa möjliga sätt uppfylla. Du ska känna dig trygg och nöjd med våra tjänster.
Personal och kompetens: Abonos Omsorg är ett kompetent team som gör allt vi kan och lite till för den enskildes välbefinnande.
Språk: Vi är mycket måna om att du som kund ska få en personligt utformad omsorg anpassad till ditt hemspråk och kultur.
Verksamhetens mål: Vårt mål är att varje individ får en trygg, säker, kvalitativ, god omsorg hos oss för att behålla sin integritet och sin individuella självständighet. Vi ska ge våra brukare ett gott och respektfullt bemötande där de själva har inflytande och självbestämmande. För oss är det viktigt att varje individ får hålla fast vid sitt ursprung och genom att vara ett mångkulturellt företag med mångkulturellt anställda möter vi våra brukare.
Hur vi uppnår våra mål: Abonos Omsorg kännetecknas av hög service, långsiktighet och hög kvalitet. Vi utgår från följande kvalitetsaspekter: 

 • Trygghet, kontinuitet och tillgänglighet.
 • Gott bemötande, respekt och integritet.
 • Inflytande och självbestämmande.

När du fått ett beslut om hemtjänst kommer du att erbjudas en kontaktman i hemtjänstgruppen. Din kontaktman har ett särskilt ansvar för att hemtjänsten hos dig fungerar på ett bra sätt. Din kontaktman och du gör tillsammans en genomförandeplan som formulerar hur du vill att hjälpen skall fungera. Dina egna synpunkter och önskemål är mycket värdefulla för att vi ska kunna erbjuda en god hemtjänst.

Hemtjänsten är avgiftsbelagd. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket stöd eller service du behöver. Du betalar en timtaxa utifrån den faktiskt utförda tiden, för närvarande är timtaxan 262 kronor per timme.

Det högsta belopp som kan tas ut för hemtjänst är enligt gällande regler 2359 kr/månad. Det är den så kallade maxtaxan.

Har du frågor avgiften?

Kontakta våra avgiftshandläggare på telefonnummer 0278-252 77 eller 0278-252 78

Mer information om avgifter och taxor inom äldreomsorgen.

Övriga tjänster för dig som bor hemma

Hemtjänsten i Bollnäs kommun arbetar för att öka säkerheten och tryggheten för dig som brukare och en del i detta är Phoniro Lock - låsöppning utan nyckel.

Om du ansökt om någon form av hemtjänst och fått det beviljat och om du själv inte kan öppna din dörr för hemtjänsten, monterar vi en Phoniro- enhet på insidan av din ytterdörr.

Det gör att hemtjänstens personal kan låsa och låsa upp din dörr med arbetslagets mobiltelefon. För dig blir det ingen skillnad, för låset fungerar precis som vanligt både från in- och utsidan och med nyckel.

En nyckel kvitteras med kvittens och förvaras inlåst i nyckelskåp i personal-lokal för att vi ska kunna komma in till dig vid eventuellt fel på Phoniro Lock enheten. Montering av låsenheten utförs av kommunen utsedd personal. Detta medför ingen kostnad för dig som brukare.

Information om nyckefri hemtjänst (pdf) Pdf, 243.3 kB.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att höra med dem vilka villkor som gäller i din hemförsäkring då du genom att du har hemtjänst/larm lämnar ut en nyckel till hemtjänsten.

Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Med ditt BankID kan du via din dator, mobiltelefon eller surfplatta få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka insatser som utförts och om en insats har avböjts samt vem som är din närståendes kontaktman. För att ansluta sig till närståendetjänsten krävs att din närstående ger sitt medgivande.

Det kostar inget att ansluta sig till tjänsten. För mer information, kontakta Ingela Hedblom på telefonnummer 0278- 269 81.

För att ansluta dig till Närståendetjänsten, använd e-tjänsten - Närståendetjänsten . Länk till annan webbplats.

Trygg hemgång i Bollnäs vänder sig till dig

 • Som i samband med sjukhusvistelse/korttidsvistelse fått förändrade behov.
 • Som redan är hemma i eget boende, men där det behövs mer stöd och samordning för att möjliggöra för dig att bo kvar samt för att förebygga att det inte uppstår behov av sjukhusvistelse och/eller kortidsvistelse.

För att få Trygg hemgång i Bollnäs kommun ansöker man om stödet hos en biståndshandläggare.

Hur går det till?
Trygg hemgång innebär att två undersköterskor från Trygg hemgångsteamet möter upp dig i hemmet för att ge trygghet. Tillsammans med dig går vi igenom vad du behöver ha hjälp med direkt vid hemkomsten och framåt.

Därefter gör vi punktinsatser under maximalt sju dagar där vi tillsammans med dig genomför olika moment som du behöver ha hjälp med. Syftet med det är att hjälpen ska bli anpassad utifrån dina behov och att vi ska kunna göra ett bra underlag för biståndshandläggarnas biståndsbedömning.

Information om Trygg hemgång (pdf) Pdf, 452.7 kB.

Kontakt

 • Biståndshandläggning

  bistandshandlaggarenheten@bollnas.se

  Telefontider

  08.00-09.30 måndag, onsdag och fredag

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Socialförvaltningen
  821 80 Bollnäs

 • Team inre eller Team yttre

  Biståndshandläggarna som handlägger ärenden arbetar i två team som avser Bollnäs yttre och inre områden.


  Information om vilket team du tillhör hittar du högre upp på sidan.

  Övrig information

  Telefonnummer här nedan till handläggare, fördelat på Team inre, Team yttre och födelsedatum.

 • Team inre född dag 1-7

  0278-255 54
 • Team inre född dag 8-15

  0278-250 13
 • Team inre född dag 16-23

  0278-250 42
 • Team inre född dag 24-31

  0278-252 91
 • Team yttre född dag 1-10

  0278-256 26
 • Team yttre född dag 11-20

  0278-256 24
 • Team yttre född dag 21-31

  0278-256 91
 • Verksamhetschef

  Annelie Sköld

  annelie.skold@bollnas.se 0278-252 64

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2023 kl. 16.24

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot