Familjerådgivning

Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Vår främsta uppgift är att bedriva samtal med vuxna.

Samtalslängd och kostnad

Varje samtal varar cirka en till en och en halv timme och antal samtal varierar. Kostnaden är 100 kronor per tillfälle. Du har rätt till tolk vid behov.

Samtalen kan handla om exempelvis:

 • svårigheter att prata med varandra
 • vi bråkar jämt
 • vart tog känslorna vägen?
 • vi ska skiljas/separera
 • vi har skilt oss/separerat och har svårt att samarbeta
 • vi är en familj med ”dina, mina, våra barn” som fått problem.

Vårt mål är att nå människor i ett tidigt skede och att underlätta för parens fysiska och psykiska hälsa samt barns livsmiljö och uppväxtvillkor.

Vi kan vara ett stöd för er att:

 • lyssna på och prata med varandra på ett bättre sätt
 • bättre förstå och acceptera sig själv och andra
 • finna möjligheter att hantera problem och konflikter
 • hitta vägar till förändring
 • stöd till barn utifrån föräldrarnas relationskris och familjesamtal.

Tidsbokning

För att komma till familjerådgivningen behöver du boka tid.
Familjerådgivningen nås på telefon 0278-255 00. Om vi inte svarar så lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda så ringer vi upp dig.

Besöksadress

Besöksadress är Collinigatan 2 i Bollnäs. Lokalen finns på 3 trappor i Krokanenhuset. Det finns hiss. Besöksadressen gäller för boende både i Bollnäs och i Ovanåkers kommuner.

All kontakt med familjerådgivningen är frivillig. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Tystnadsplikten bryts om vi får veta att barn utsätts för fysisk/psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Vi är då skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Ni har möjlighet att vara anonyma.

Kontakt

 • Familjerådgivning

  0278-255 00

  Besöksadress

  Collinigatan 2

  821 43 Bollnäs

  Övrig information

  Besöksadressen gäller för boende både i Bollnäs och i Ovanåkers kommuner

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 januari 2024 kl. 08.39

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: