Vill du bli stödfamilj?

En familj med ett barn som har en funktionsnedsättning kan behöva vila ibland och barnet få möjligheter till miljöombyte. En stödfamilj tar emot barnet i sitt hem. Genom stödfamiljen får familjen avlastning och barnet får miljöombyte och träning i sociala situationer.

Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. Stödfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att du som har eller haft uppdrag inte får berätta om den person som de är eller har varit ett stöd för.

Stödfamiljen ska ge stöd och avlastning

Det innebär att barnet får komma till stödfamiljen till exempel en gång i månaden. Stödfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Stödfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan person i familjens vardag.

Det krävs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att stödfamiljen bör:

 • tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor
 • vara intresserad av hur andra människor har det
 • ha en trygg och stabil livssituation
 • vilja göra en insats över en längre tid
 • ha känslomässigt och fysiskt utrymme för att ta emot ett barn i sitt hem
 • ha fyllt 25 år

Du som vill bli stödfamilj genomgår en utredning. Vi gör alltid hembesök och begär utdrag ur polisens belastningsregister

Att etablera kontakt kan ibland gå fort och ibland ta längre tid. Det gäller att inte ha för bråttom eller för stora krav. Prata igenom i den egna familjen vad det innebär att bli stödfamilj också med de egna barnen, ta beslutet gemensamt. Samt planera uppdragets avslutning så att det känns bra både för den/de som fått hjälp och för er som stödfamilj.

 • att innehållet i uppdraget är tydligt
 • att jag får vägledning, stöd och hjälp
 • att jag får arvodes- och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer
 • att jag får träffar vid behov
 • att jag får hjälp att på ett bra sätt starta och avsluta uppdraget

Bli stödfamilj

Vi söker kontinuerligt stödfamiljer som har intresse att åta sig uppdrag för funktionsnedsatta barn och ungdomar. Är du intresserad, ta kontakt med enhetschef Anneli Persson för vidare information och intresseanmälan.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.16

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: