Val av skola

Innan ditt barn ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7 ska du göra ett skolval. Skolvalet gäller för alla elever i kommunens grundskolor.

I början på januari gör du som vårdnadshavare en ansökan om skolval för ditt barn som börjar i förskoleklass eller årskurs 7 kommande läsår. Senast i mitten av februari får du besked om var ditt barn fått sin skolplacering.

Om ditt barn går årskurs 6 på en F–9-skola och vill fortsätta gå där, behöver du inte välja skola då barnet automatiskt är fortsatt placerad på samma skola.

Om du har flera barn behöver du göra en ansökan för varje barn. Båda vårdnadshavarna måste godkänna ansökan för att den ska bli aktiverad.

De kommunala skolorna erbjuder plats enligt ditt önskemål så långt det är möjligt. Gör du ingen ansökan alls placeras ditt barn vid en skola enligt närhetsprincipen.

Om ditt barn står i kö på en fristående skolenhet ska du ändå göra skolvalet via kommunens e-tjänst. Om du tackar ja till en plats på en fristående skola, förlorar ditt barn sin plats i den kommunala skolan.

Du ansöker även om fritidshemsplats via Skolplatsen.

Vanliga frågor och svar

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar inför val av skola.

Ja, om ditt barn är folkbokfört i Bollnäs kommun och

  • ska börja i förskoleklass, eller
  • om ditt barn måste byta skola för att gå klart grundskolan.

Då måste du som vårdnadshavare göra ett skolval. Mer information skickas hem till dig innan skolvalet öppnar.

Ja, alla måste göra ansökan via vår e-tjänst Skolplatsen. Du väljer då den fristående skolan som nummer 1, men du måste också välja två skolor till.

Nej, det kan du inte. Om du tackar ja till en plats på en fristående skola kan du samtidigt inte ha en plats på en kommunal skola, platsen ges då till ett annat barn.

Skolvalet sker en gång per år. Du gör ditt val i vår e-tjänst, Skolplatsen, med bankID. Om du inte har bankID tar du kontakt med utbildningskontoret för att boka en tid. Till besöket tar du med giligt id-handling.

Senast i mitten av februari ska du ha fått placeringsbeskedet.

Ja, om det finns två vårdnadshavare. Den ena vårdnadshavaren väljer tre skolor. Den andre vårdnadshavaren loggar sedan in och godkänner ansökan för att den ska bli aktiverad och färdig.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontakta din bank för hjälp med e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation tar du kontakt med utbildningskontoret för att boka in ett besök. Kontaktuppgifter ser du i kontaktrutan längst ner på sidan.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation till besöket.

Nej, inte om ditt barn har svenska som modersmål.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2022 kl. 13.16

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot