Val av skola

Om ditt barn ska börja i förskoleklass eller ska byta skola i årskurs 7, till nästa läsår, ska du göra ett skolval. Skolvalet gäller för alla barn som börjar i någon av kommunens grundskolor, både kommunala och fristående.

Nu är valet till förskoleklass och till årskurs 7 läsåret 2023-2024 avslutat.

Alla elever är placerade och du som vårdnadshavare har fått ett mejl om ditt barns placering. Du behöver inte svara på mejlet eller godkänna placeringen.

Under relaterad information längre ned på sidan finns en broschyr med information om alla kommunala och fristående skolor som du kan välja mellan.

Du kan också läsa om skolorna på sidan Grundskolor.

Under november och december varje år har skolor öppet hus för dig som ska välja till förskoleklass och till årskurs 7.

Om du inte har möjlighet att komma på öppet hus men vill besöka en skola vid ett annat tillfälle, ta kontakt med skolan för ett besök vid annan tidpunkt.

Här hittar du vanliga frågor och svar inför val av skola.

Måste jag aktivt söka skola?

Ja, om ditt barn är folkbokfört i Bollnäs kommun och

  • ska börja i förskoleklass, eller
  • om ditt barn måste byta skola för att gå klart grundskolan.

Då måste du som vårdnadshavare göra ett skolval. Mer information skickas hem till dig innan skolvalet öppnar.

Kan jag söka skola för mitt barn under andra tider på året?

Ja, om du flyttar in i kommunen gör du en ansökan om skolplats. Om ditt barn redan går på en skola i kommunen, ansöker du om byte av skola.

Måste jag göra en ansökan även om mitt barn står i kö på en fristående skola?

Ja, alla måste göra ansökan via vår e-tjänst Skolplatsen. Du väljer då den fristående skolan som nummer 1, men du måste också välja två skolor till.

Kan jag ha plats på en kommunal och fristående skola samtidigt?

Nej, det kan du inte. Om du tackar ja till en plats på en fristående skola kan du samtidigt inte ha en plats på en kommunal skola, platsen ges då till ett annat barn.

Hur och när söker jag?

Skolvalet till förskoleklass och årskurs 7 sker en gång per år. År 2023 sker skolvalet mellan 4-24 januari. Du loggar in på Skolplatsen med bankID och gör ditt val.

Om du inte har bankID tar du kontakt med utbildningskontoret för att boka en tid. Till besöket tar du med giligt id-handling.

När får jag besked om mitt barns skolplacering?

Senast i mitten av februari ska du ha fått placeringsbeskedet.

Måste båda vårdnadshavarna logga in och göra skolvalet?

Ja, om det finns två vårdnadshavare. Den ena vårdnadshavaren väljer tre skolor. Den andre vårdnadshavaren loggar sedan in och godkänner ansökan för att den ska bli aktiverad och färdig.

Vad krävs för att logga in?

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontakta din bank för hjälp med e-legitimation.

Om jag inte har e-legitimation?

Om du inte har e-legitimation tar du kontakt med utbildningskontoret för att boka in ett besök. Kontaktuppgifter ser du i kontaktrutan längst ner på sidan.

Kom ihåg att ta med giltig legitimation till besöket.

Måste jag fylla i modersmål?

Nej, inte om ditt barn har svenska som modersmål.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2023 kl. 09.43

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot