Utvecklingssamtal

Elever och deras vårdnadshavare ska enligt skollagen informeras löpande om elevernas utveckling.

Detta sker bland annat genom utvecklingssamtal minst en gång per termin. Lärare, elever och vårdnadshavare träffas då för att gå igenom elevers kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplan, kursplan och kunskapskrav.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024 kl. 15.11

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: