Utvecklingssamtal

Varje elev och elevens vårdnadshavare ska enligt skollagen informeras löpande om elevens utveckling.

Det sker bland annat genom utvecklingssamtal som ska genomföras minst en gång varje termin. Läraren, eleven och vårdnadshavaren träffas då för att gå igenom elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i skolan.

Informationen vid utvecklingssamtalet grundar sig på elevens utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2022 kl. 08.54

Sidfot