Arbrå hemtjänst

Vi på Arbrå hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp skall utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

Fotvård: Tidsbeställning på telefon 070-343 85 88 Ulrika Januseiwicz

Om du har behov av boende under tiden du besöker anhöriga på Ängslunda finns möjligheter att hyra vårt anhörigrum.

Information om anhörigrum (pdf) Pdf, 454.8 kB.

Hemtjänsten Nord inne
Telefon: 070- 395 13 36

Hemtjänsten Nord ute
Telefon: 073-275 46 27

Hemtjänsten Syd inne
Telefon: 070-313 35 06

Hemtjänsten Syd ute
Telefon: 073-460 25 70

Natt (21.15-07.00)
Telefon: 070-395 12 89

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2022 kl. 08.18

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot