Arbrå hemtjänst

Vi på Arbrå hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp skall utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

Fotvård:
Tidsbeställning på telefon 070-343 85 88 Ulrika Januseiwicz

Ulrika finns på Ängslunda särskilda boende

Alla som får stöd av hemtjänst i Bollnäs Kommun och som fyllt 65 år får i mars varje år möjlighet att besvara en enkät. Enkäten skickas ut från Socialstyrelsen till hela Sverige och heter Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?.

Du som har svårt att svara själv, får gärna ta hjälp av en närstående. Personal inom hemtjänsten i Bollnäs Kommun undviker att hjälpa till att besvara enkäten. Du som äldre ska känna dig trygg med att ditt svar är anonymt och att du kan svara uppriktigt. Din åsikt är viktig för att hemtjänsten i Bollnäs Kommun ska kunna förbättra stödet till dig som är äldre. Vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du är mindre nöjd med.

Enkäten kan besvaras per post eller digitalt via internet. Inloggningsuppgifter samt koden för att kunna svara digitalt finns i postenkäten. Digitalt finns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, finska, meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska samt för anhöriga att svara på frågor som är riktade till dem. Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller början av oktober samt i form av PDF-filer nedan.

Undersökningens sammanställda resultat används i arbetet för att förbättra stödet till de äldre. Detta sker under ledning av ansvariga verksamhetschefer.

För frågor och mer information kontakta ansvarig enhetschef för din Hemtjänst.

Har du inte fått din enkät med posten? Se Öppna jämförelser - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? -Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Brukarundersökning hemtjänst Arbrå 2023 (pdf). Pdf, 657.2 kB.

Brukarundersökning hemtjänst Arbrå 2022 (pdf) Pdf, 730.4 kB.

Centrum
Telefon: 070-558 80 37
Telefon: 072-204 87 67

Ytterområde
Telefon: 070-395 13 36
Telefon: 070-203 35 72

Natt (21.15-07.00)
Telefon: 070-395 12 89

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2024 kl. 15.03

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: