Kilafors hemtjänst

Vi på Kilafors hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp skall utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

Inom Kilafors äldreomsorg finns ett förtroenderåd med representanter från brukare, anhöriga, intresseorganisationer och verksamhet. Vi träffas några gånger per år och utbyter information och samtalar kring olika frågor.

Vill du veta mer om förtroenderådet, kontakta enhetschef Malin Lundmark på telefon: 0278-254 36

Restaurangen ligger i direkt anslutning till köket på Hällagården och har lunchservering varje dag.

Restaurangens öppettider är:

Mån-sön kl 12:00-13:30

Vill du komma i kontakt med restaurang Solgläntan, ring på telefonnummer 0278- 254 30.

Kilafors 1
Telefon: 073-270 79 35

Kilafors 2
Telefon: 073-270 79 31

Hällbo
Telefon: 070-371 21 21

Segersta
Telefon: 070-371 21 66

Nattpersonal
Telefon: 070-371 00 16

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 mars 2022 kl. 08.19

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot