Bollnäs hemtjänst

Vi på Bollnäs hemtjänst vill att du som brukare ska känna dig delaktig i hur din hjälp ska utformas och att du ska känna dig nöjd med vår hjälp och vårt bemötande.

När vi fått ett beslut om insatser kontaktar vi dig och presenterar oss och börjar planeringen för dina insatser. Du tilldelas en kontaktman som besöker dig i hemmet och gör en genomförandeplan tillsammans med dig. Du ges då möjlighet att vara delaktig i utformandet av dina hemtjänstinsatser. Kontaktmannen är sedan den person du kan kontakta om du har funderingar kring din hemtjänst.

Vi har i personalgruppen bred kompetens för att möta dina individuella behov. Hemtjänstens personal är undersköterskor eller vårdbiträden. Cirka 94% av personalen har en omvårdnadsutbildning. Vi arbetar med validering för de som idag har erfarenhet, men ingen formell utbildning.

Bollnäs hemtjänst Ren inne (Kvarnvägen 2 ), Ljungheden
Ren inne D: 073-275 49 55
Ljungheden: 072-238 61 44

Bollnäs hemtjänst Ren inne (Kvarnvägen 4 )
Ren inne C: 073-275 49 47

Besöksadress: Kvarnvägen 4, 821 43 Bollnäs

Bollnäs hemtjänst Ren ute, 5,2 Nord, Björktjära
Ren ute: 070-391 43 18
5:2 Nord: 073-275 49 65

Besöks- och godsadress: Bollnäs hemtjänst, Nyhedsbacken 3, 821 31 Bollnäs

Bollnäs hemtjänst Granberg, Sävstaås
Sävstaås Tåget: 070-313 36 67
Sävstaås Blomkransen: 070-207 02 98
Granberg övre: 073-274 64 46
Granberg nedre: 070-236 34 54

Bollnäs hemtjänst Gärdet, Brånan
5:1: 070-566 07 51
5:2 Syd: 070-561 74 57

Bollnäs hemtjänst Centrum Väster, nattpatrull
Väster: 073-274 64 47
Nattpatrull: 070-190 53 68 (21.00-07.00)

Bollnäs hemjänst Centrum Öster
Öster inne: 073-275 46 20
Öster ute: 073-271 77 36

Besöks- och godsadress: Bollnäs hemtjänst, Långgatan 5, 821 42 Bollnäs

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 augusti 2022 kl. 08.33

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot