Ansöka och säga upp fritids

Om du är i behov av eller vill säga upp din plats i någon av de kommunala fritidshemmen gör du det i vår e-tjänst.

Fritidshemmet är till för elever som är mellan sex och 10 år. Ditt barn kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen samt under lov. För barn mellan 10 och 13 år finns möjlighet att delta i fritidsklubb.

Ansöka om fritids

Du är välkommen att ansöka om fritidshemsplats för ditt barn i vår e-tjänst. Vid gemensam vårdnad ska ansökan godkännas av båda vårdnadshavarna.

I Skolplatsen ska vårdnadshavare

  • ansöka om och acceptera plats
  • säga upp plats
  • lägga in sina kontaktuppgifter

Säga upp fritids

Du säger upp ditt barns fritidshemsplats i den kommunala skolan i Skolplatsen. Uppsägningstiden är en (1) månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in.

Du betalar avgift som vanligt under uppsägningstiden.

Vid en separation är det viktigt för vårdnadshavare att anmäla förändring, exempelvis om båda använder plats på förskola och vill ha delad faktura. Ni är tillsammans ansvariga för att avgiften betalas.

Avgiften beräknas på den sammanlagda bruttoinkomsten i era respektive hushåll.

Anmäla delad faktura

Ni gör anmälan i e-tjänsten Delad faktura som kräver flerpartssignering, det vill säga ni båda måste signera anmälan med hjälp av e-legitimation. Anmälan handläggs inte förrän ni båda har signerat den.

När anmälan tagits emot görs ändringen från och med nästkommande faktura.

Säga upp delad faktura

Om du har delad faktura, men du vill säga upp platsen gör du det på e-tjänsten Delad faktura men då övergår hela placeringen och hela avgiften till den andra vårdnadshavaren. Bollnäs kommun erbjuder inte halv plats.

Skolplatsen är Bollnäs kommunala skolors system för elevadministration

Som vårdnadshavare använder du e-tjänsten Skolplatsen för att ansöka och säga upp plats i förskola, fritidshem och kulturskola samt ansöka om val av skola och om byte av skola.

Vårdnadshavares kontaktuppgifter

För att Skolplatsens mejl- och sms-utskick ska fungera behöver du lägga till dina kontaktuppgifter. Det gör du när du loggat in i Skolplatsen under menyalternativen Ändra kontaktuppgifter och Inställningar.

För att logga in behöver du en e-legitimation i form av BankID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller FrejaID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan logga in på Skolplatsen oavsett om du använder en smarttelefon, surfplatta eller dator genom att surfa till Skolplatsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Problem att logga in

Du kan testa din e-legitimation här: Testa e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den inte fungerar kontaktar du din utgivare av e-legitimationen, vilket vanligtvis är din bank. Om din e-legitimation fungerar på testsidan, men inte när du försöker logga in, är det troligtvis fel på e-tjänsten som du försöker använda.

Vid behov av hjälp, ta kontakt med Skolplatsens tekniska support, se kontaktrutan.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024 kl. 08.08

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: