Kilafors skolas fritidshem

Vi erbjuder en meningsfull fritid och är ett stöd i barnens utveckling. Tillsammans med skolan vill vi vara ett komplement till barnens lärande.

Vi ger stort utrymme till lek och skapande samt har utomhusaktiviteter varje dag som en viktig del av fritidshemmens verksamhet.
Den röda tråden för fritidshemmet är de fyra elementen: jord, eld, vatten och luft.

Viktiga mål för oss

  • Tydliga regler
  • Demokratiska värderingar
  • Trygga barn
  • Vuxna som goda förebilder

På Kilaforsskolans fritidshem har vi Lillfritids och Storfritids. På Lillfritids går barn som är 6-7 år och på Storfritids går elever från årskurs 2.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2022 kl. 11.10

Sidfot