Kilafors skolas fritidshem

Vi erbjuder en meningsfull fritid och är ett stöd i barnens utveckling. Tillsammans med skolan vill vi vara ett komplement till barnens lärande.

På fritids ger vi stort utrymme till lek och skapande samt har utomhusaktiviteter varje dag som en viktig del av fritidshemmens verksamhet.

Den röda tråden för fritidshemmet är de fyra elementen: jord, eld, vatten och luft.

Viktiga mål för oss

  • Tydliga regler
  • Demokratiska värderingar
  • Trygga barn
  • Vuxna som goda förebilder

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 augusti 2023 kl. 15.23

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot