Kilafors skolas fritidshem

Fritidshemmet erbjuder en meningsfull fritid och är ett stöd i barnens utveckling samt är ett komplement till barnens lärande i skolan.

På vårt fritidshem ger vi våra barn stort utrymme till lek och skapande samt att vi har utomhusaktiviteter varje dag, vilket är en viktig del av fritidshemmens verksamhet.

Den röda tråden för fritidshemmet är de fyra elementen; jord, eld, vatten och luft.

Viktiga mål för oss

  • Tydliga regler
  • Demokratiska värderingar
  • Trygga barn
  • Vuxna som goda förebilder

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024 kl. 15.29

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: