Björktjära förskola

På Björktjära förskola har vi en god gemenskap, arbetsglädje och en positiv anda i allt vi gör. Barnen är indelade i åldersgrupper på sju avdelningar men vi möts på gemensamma ytor vid öppning och stängning. Våra miljöer på förskolan är föränderliga och anpassas efter barngruppen, dess behov och intressen.

Vi tycker det är viktigt att

 • Barn och föräldrar känner sig trygga.
 • Alla möts med respekt.
 • Olikheter är en tillgång.
 • Matematik och språk ingår i vår vardagliga verksamhet på ett lustfyllt och lekfullt sätt.
 • Naturen är en viktig inspirationskälla. Den bjuder in till lek och motorisk träning samtidigt som vi lär oss värna om vår närmiljö och natur.
 • Lek, fantasi och rörelse är viktiga inslag i vår verksamhet.
  Barnen får stimulans i sin språkutveckling genom sång, rim, ramsor och tecken som stöd.
 • Pedagoger undersöker, experimenterar och skapar med olika material tillsammans med barnen.
 • Skratta!

Vi uppmuntrar och stödjer barnen i sitt upptäckande och utforskande, beroende på vad det individuella barnet är intresserat av. Vi tar tillvara på barnets lust att lära och vad som intresserar barnen just för tillfället, både som egen individ och i grupp.

Kontakt

 • Björktjära förskola

  Besöksadress

  Vänortsvägen 17, 821 35 Bollnäs

  Leveransadress

  Vänortsvägen 17, 821 35 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun, Björktjära förskola, 821 80 Bollnäs

 • Rektor

  Madeleine Lind

  madeleine.lind@bollnas.se 0278-250 36

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024 kl. 08.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: