Gula husets förskola

Vi ser alla barn som kompetenta och med en vilja att ständigt utvecklas. Genom ett utforskande arbetssätt får barnen möjligheter att utveckla sina idéer och tankar. Varje barn får upptäcka världen på sitt eget sätt, med sina egna ögon och sin egen nyfikenhet.

Pedagogernas roll är att uppmuntra och utmana. Arbetet formas och förändras hela tiden beroende av barnens intresse och nyfikenhet. De uppmuntras att pröva sina olika teorier. Det finns inte bara en lösning, det går att lösa problem på olika sätt. Genom pedagogernas aktiva lyssnande ökas barnens inflytande.

Barnen ska finna vår miljö spännande och inspirerande. Den är utformad så att barnen kan göra egna val. Material för lek och skapande är placerat så att barnen själva kan ta fram det när de vill leka och arbeta. Rikligt med tid och utrymme ges till lek, där barnen bland annat utvecklar sin sociala kompetens. Miljön är föränderlig och ändras efter barngruppens behov och utveckling.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 november 2023 kl. 20.15

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: