Fiskens förskola

På Fiskens förskola förespråkar vi lärandet genom leken. För oss är det viktigt att barnen är med och bestämmer. Det ger bättre självkänsla och samspel mellan barnen.

Vårt mål är att vår förskola ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten är trygg, lärorik och rolig för alla barn som deltar.

  • Vi erbjuder en inbjudande och utmanande miljö.
  • Vi är ute i naturen. Vi gör utflykter såväl på vår egen gård som längre bort. Det är viktigt med utevistelse dagligen.
  • Vi ägnar oss åt skapande verksamhet. Musik och rytmik bedrivs kontinuerligt.
  • Vi värnar om våra svenska traditioner .
  • Vi firar födelsedagar, jul, påsk, midsommar och Förskolans Dag, som firas i hela landet. Vi har en vårfest och mycket mera.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 augusti 2022 kl. 15.58

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot