Björkbackens förskola

På Björkbackens förskola har vi en god gemenskap, arbetsglädje och en positiv anda i allt vi gör. Barnen är indelade i åldersgrupper på tre avdelningar men vi möts på gemensamma ytor, vid öppning och stängning.

Våra miljöer på förskolan är föränderliga och anpassas efter barngruppen, dess behov och intressen.

På Björkbackens förskola tycker vi det är viktigt att

  • Barn och föräldrar känner sig trygga.
  • Alla möts med respekt.
  • Olikheter är en tillgång.
  • Matematik ingår i vår vardagliga verksamhet på ett lustfyllt och lekfullt sätt.
  • Hos oss är naturen en viktig inspirationskälla. Den bjuder in till lek och motorisk träning samtidigt som vi lär oss om vår närmiljö och natur.
  • Lek, fantasi och rörelse är viktiga inslag i vår verksamhet.
  • Barnen får stimulans i sin språkutveckling genom sång, rim, ramsor och tecken som stöd.
  • Vi pedagoger undersöker, experimenterar och skapar med olika material tillsammans med barnen.
  • Skratta!

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 augusti 2022 kl. 09.03

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot