Nyhemsgårdens förskola

På vår förskola ser vi alla barn som kompetenta och med en vilja att ständigt utvecklas. Genom ett utforskande arbetssätt får barnen möjligheter att utveckla sina idéer och tankar.

Varje barn får upptäcka världen på sitt eget sätt, med sina egna ögon och sin egen nyfikenhet.

Våra pedagogers roll är att uppmuntra och utmana. Arbetet formas och förändras hela tiden beroende på barnens intresse och nyfikenhet. De uppmuntras att prova sina olika teorier, det finns inte bara en lösning utan det går att lösa problem på olika sätt. Det som var sanning igår kanske inte är sanning idag. Genom pedagogernas aktiva lyssnande ökas barnens inflytande.

Barnen ska finna vår miljö spännande och inspirerande. Den är utformad så att de kan göra egna val. Material för lek och skapande är placerat så att barnen själva kan ta fram det när de vill leka och arbeta. Rikligt med tid och utrymme ges till lek, där barnen bland annat utvecklar sin sociala kompetens. Miljön är föränderlig och ändras efter barngruppens behov och utveckling.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2024 kl. 14.17

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: