Nyhedsbackens förskola

Nyhedsbackens förskola består av två avdelningar i en mångkulturell enhet med olikheter och variationer däremellan. Förskolan strävar efter ett interkulturellt förhållningsätt där olikheter ses som en tillgång.

Vår vision är att vår förskola ska vara en plats där jämlikhet och jämställdhet står i fokus. Där barn och vuxna möts av respekt och förståelse samt en lyssnande pedagogik med ett öppet klimat som tillåter att såväl pedagoger, vårdnadshavare, barn, chefer och övrig personal ta upp funderingar och ge konstruktiv kritik.

Förskolan ska vara en trygg plats för alla barn.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2022 kl. 10.28

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till

Sidfot