Nyhamre skola

Nyhamre skola

Öppenhet, engagemang och tilltro

Nyhamre skola erbjuder en fantastisk lärandemiljö både inomhus och utomhus. Vi har ljusa fina lokaler och en stor skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Samtliga klassrum är utrustade med modern digital teknik.

Skolan är centralt belägen med närhet till sportanläggningar, badhus, bibliotek, museum, kulturhus och skogsområden.

Behöriga lärare

Vi har hög lärartäthet och en mycket hög andel behöriga och legitimerade lärare samt förskollärare. Vi strävar efter att ha flexibla studiegrupper för att ge eleverna tid och utrymme så att de kan utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Positiv atmosfär

Nyhamre skola präglas av en positiv atmosfär, öppenhet, engagemang och en stor tilltro till både barns och vuxnas olika förmågor. Skolan arbetar med ett strukturerat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Alla elever vet vilka mål de ska nå och vilket som är målet för varje lektion.

Bornholms-modellen

I förskoleklass arbetar vi enligt Bornholms-modellen som är en forskningsbaserad metod som leder till ökad fonologisk medvetenhet,
vilket förbereder eleverna för läsinlärning.

Nyhamre skola bedriver ett aktivt arbete med likabehandling för att motverka kränkningar så att alla elever och vuxna ska känna sig trygga på skolan.

Fritidshem

Nyhamre skola har ett fritidshem med fyra avdelningar. Eleverna är indelade i åldersblandade grupper så att aktiviteterna kan anpassas efter elevernas intressen och behov.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 december 2023 kl. 16.56

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: