Vallsta skola

Vallsta skola

Idrott, hälsa, musik och skapande verksamhet är en naturlig del av vår vardag!

Vi är en liten F–6-skola som lägger stor vikt på leken och det sociala samspelet.

I förskoleklass ska elevers utveckling och lärande stimuleras och förberedas för fortsatt utbildning. Här ingår lek och skapande som en väsentlig del i det aktiva lärandet. Elevers lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Vår elevpolicy

 • Vi har höga förväntningar på våra elever.
 • Vi utvecklar positiva, varma och stödjande relationer till våra elever.
 • Vi uppmärksammar och förstärker bra beteenden och studieprestationer hos våra elever.

Vår vision

 • Vi ska vara en skola för kunskap och lärande.
 • Undervisning och lärande ska dominera det vardagliga livet på vår skola.
 • Vi fokuserar på att hela tiden utveckla vår undervisning.
 • Vi ska vara en lärande organisation med ett positivt lärandeklimat.
 • Vår undervisning ska vara välstrukturerad och välorganiserad.
 • Vi vuxna ska vara positiva förebilder till våra elever.
 • Vi ska vara en skola i tiden där vi håller oss ajour, uppdaterade, ikt-anpassade och pålästa.
 • Vi ska vara en skola i gemenskap där relationer, umgänge och trygghet är viktiga ord för oss.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2024 kl. 12.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: