Björktjära skola

Björktjäraskolan

Kunskaper, arbetsglädje och trygghet

Björktjära skola är en F–6-skola som ligger i ett villaområde cirka 2 km från Bollnäs centrum. I skolans omedelbara närhet finns skog och vatten som både skola och fritidshemmet nyttjar i verksamheten.

På Björktjära skola står utbildningen i fokus i kombination med ett levande och aktivt värdegrundsarbete där alla är delaktiga. Vi arbetar för ett positivt arbetsklimat bland elever, föräldrar och personal.

Skola och fritidshem samverkar aktivt för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Björktjära skola har goda förutsättningar för att alla elever ska ges den ledning och utmaning som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling.

På skolan finns cirka 300 elever, från förskoleklass till och med årskurs 6, ett fritidshem med tre avdelningar och en fritidsklubb för elever i åldrarna 10–12 år.

Digitala verktyg

Digitala verktyg är ett naturligt inslag i undervisningen. Tillsammans formar vi på Björktjära skola en lärmiljö där alla får utvecklas i sitt lärande och samtidigt uppleva trygghet, glädje och arbetsro i en vänlig och stimulerande atmosfär.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 april 2024 kl. 08.08

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: