Rengsjö skola

Rengsjö skola

Vi tror på alla elevers möjligheter att lyckas och att nå sina mål

På Rengsjö skola arbetar vi för ett klimat som präglas av trygghet och studiero. Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg i att ditt barn får en bra dag i skolan och att det ständigt utmanas till att nå bästa möjliga resultat.

Vi ser gärna att det finns ett gott samarbete mellan hem och skola, både för trivsel och studier. Du som vårdnadshavare är alltid välkommen
att besöka oss i skolan.

Våra elever

Skolans uppgift är att se till att alla elever blir sedda och får stöd utifrån behov. Som elev har du rätt till en trygg och bra studiegång. På Rengsjö skola får du möjlighet till inflytande i dina studier och du utmanas att nå höga mål. Du möts av engagerade och kunniga pedagoger som utgår från ditt behov och dina kunskaper.

Du vistas i en miljö där kränkningar inte accepteras och där konflikter tas omhand av både pedagoger och rektor. En god miljö för lärande helt enkelt!

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2024 kl. 11.37

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: