Kilafors skola

Kilafors skola

Starka tillsammans!

Kilafors skola är en F–9-skola i Bollnäs kommun, med närhet till fin natur med skog, ängar och vatten. En miljö som lockar till lek, kreativitet
och lärande.

Trygghet är en förutsättning för ett gott lärande. Det i sin tur förutsätter goda relationer mellan alla som verkar i skolan, såväl personal som barn och föräldrar. Genom ett nära samarbete kollegor emellan och med ett tydligt mål att involvera eleverna i planeringen av verksamheten tar vi gemensamt ansvar för att skapa den skola vi vill ha.

Gemensamma mål och flexibilitet

Vi arbetar fram gemensamma mål och förstår vart vi är på väg, men med respekt för att vi som individer är olika och kan ha olika vägar att nå fram till målet.

Vi vet att skolan är en del av ett föränderligt samhälle, därför ser vi flexibilitet och kreativitet som nyckelkompetenser och en del av vår vardag.

Vi är för närvarande cirka 200 elever och 40 medarbetare på skolan. Det finns dessutom en särskild undervisningsgrupp för elever med behov av extra stöd.

Många av våra barn går på fritids, som har ett nära samarbete med skolan. Vi arbetar för en skola där alla, barn och vuxna, trivs, utvecklas och känner arbetsglädje. För oss är det viktigt att undervisningen håller en god kvalité.

Vi kan, vill och vågar!

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2024 kl. 10.26

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: